Odvolání Lukoilu zamítl Městský soud v Praze. Firma má podle jeho verdiktu zaplatit Správě státních hmotných rezerv za nedodaný letecký petrolej 27,5 milionu korun. "Žalovaná strana porušila povinnost dodat sjednané množství petroleje," uvedl soudce Tomáš Mottl a přikázal, aby Lukoil požadovanou pokutu zaplatil i s úrokem osm procent. Ten tak původní dluh zvýšil už o takřka 4,5 milionu korun.

Jak na verdikt zareaguje Zeman a zda nechá Nejedlého ve svém týmu, zatím není jasné. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka se Zeman včera s Nejedlým setkal a o rozsudku s ním hovořil. Ovčáček v Českém rozhlase poznamenal, že na základě svého rozhovoru s prezidentem, který se uskutečnil ještě před zmíněnou schůzkou, se domnívá, že Nejedlý mezi poradci zůstane.

27,5 mil.

korun plus úroky ve výši 4,5 milionu má firma Lukoil Aviation zaplatit Správě státních hmotných rezerv.

Správa státních hmotných rezerv se v roce 2009 s Lukoil Aviation dohodla, že firma, kterou ze 60 procent vlastní ruský ropný kolos Lukoil a zbylých 40 procent měl tehdy Nejedlý, obmění letecký petrolej ve státních skladech. Lukoil Aviation tak od správy odkoupila petrolej za 270 milionů, ale dodala jí jen zhruba poloviční množství. Ve smlouvě se přitom zavázala, že pokud nedodá stejné množství, jaké odebere, zaplatí smluvní pokutu ve výši dvaceti procent z ceny nedodaného zboží.

Pravda je, že vzájemné obchody byly vyrovnány. "Vše bylo zaplaceno. Žádná škoda nám z těchto obchodů nevznikla," připustila právní zástupkyně státní firmy Alena Hladíková. Správa ovšem začala vymáhat smluvní pokutu z objemu nedodaného zboží, již si napočítala na 25 milionů korun.

Právník Lukoil Aviation Petr Jindřich Syrovátko argumentoval, že původní smlouva zněla na obměnu dodávek v hodnotě 30 milionů. A ty byly dodány. Pak se několika dodatky změnila, ale uvedený objem plnění z původní smlouvy podle něj platil dál. Takže firma nemohla nic porušit, když dodala petrolej za více než 130 milionů.

Jenže soud se přiklonil k argumentaci Správy státních hmotných rezerv, jež tvrdila, že se firma zavázala bilanci vyrovnat, a měla tak dodat zboží za celkem 270 milionů. "I když nevznikla škoda, ten závazek takto ujednán byl a je čistě věcí stran, proč si ho tak ujednaly a co tím sledovaly," uvedl Mottl.

Proč tedy Lukoil zboží nedodal? "Správa hmotných rezerv nás nikdy k dodání nevyzvala, hned realizovala sankci," uvádí Syrovátko. "Nebylo třeba žádat, ve smlouvě bylo jasně uvedeno, že mají dodat a v jakém termínu," reagovala Hladíková, která zastupuje státní firmu. Proč Lukoil Aviation zboží nedodala, bylo podle ní jasné − podle smlouvy měla dodat nový petrolej za stejnou cenu, za jakou staré zásoby odkoupila.

"Prodělali by na tom, mezitím se cena na světovém trhu zvedla skoro na dvojnásobek," vysvětluje Hladíková a poukazuje na to, že Lukoil Aviation mohla ze sjednané ceny odstoupit − a platila by penále ve výši pěti procent nedodaného zboží. To by ji vyšlo výrazně laciněji.

V posledním dodatku v prosinci 2012 − v němž byla sjednána i uvedená smluvní pokuta − přitom obě strany podepsaly, že firma nemusí dodat jen letecký petrolej, ale může jej nahradit obyčejným benzinem či naftou. Nedodala však ani to.

Sám Martin Nejedlý již ve firmě oficiálně nefiguruje − loni v červenci, jen osm dní poté, co v jeho neprospěch rozhodl prvoinstanční soud, poslal firmu, která ještě před několika lety měla obrat více než dvě miliardy korun, do likvidace.

Pohled do účetních závěrek ukazuje, že firma Lukoil Aviation byla několik posledních let předlužená. Ke konci roku 2014 činilo její vlastní jmění minus 87 milionů korun. A přežívala jen díky půjčkám od svého mateřského Lukoilu. Ke konci roku 2014 dlužila celkem 288 milionů korun.

A mateřský ruský gigant jí zřejmě pomůže i nyní. Lukoil Aviation podle svého likvidátora Tomáše Rybáře svůj dluh vůči státu − byť jej neuznává − splatí. "Plníme veškeré závazky a nemáme jediného dlužníka po splatnosti," uvedl Rybář s tím, že až obdrží rozsudek soudu, tak zaplatí i státu. "Jakmile ten závazek bude splatný, tak jej uhradíme," uvedl.

Související