Budova brněnské právnické fakulty byla postavená ve 30. letech. Za války ale sloužila gestapu a poté se zde na dlouhých 40 let usídlila vojenská akademie. Budoucí právníci se sem mohli vrátit až na začátku 90. let.

Neméně zajímavé jsou ale i nedávné události na fakultě, například objevení jejího základního kamene, ke kterému došlo náhodou. Loni v březnu se fakulta rozhodla v suterénu vybudovat novou knihovnu a projektant navrhl v jedné z původních zdí nové dveře. A právě při jejich bourání narazili dělníci na zvláštní kámen z mrákotínské žuly se zvláštní prohlubní na straně. Kdosi si vzpomněl, že podobnou prohlubeň viděl na archivní fotografii, a tak se podařilo zjistit, že jde o základní kámen celé budovy.

 

Právnická fakulta byla první ze zamýšleného komplexu akademické čtvrti, ve které měly být všechny budovy Masarykovy univerzity pohromadě. Projekt se nakonec nikdy nerealizoval a fakulta zůstala jedinou postavenou stavbou, položení základního kamene v roce 1928 ale bylo velkou slávou. Leoš Janáček k této příležitosti složil slavnostní kantátu a ceremoniálu se účastnil i sám Tomáš Garrigue Masaryk. Do kamene byla vložena mosazná schránka se zakládacími listinami univerzity, které prezident tehdy vlastnoručně podepsal. Díky nynějšímu objevení tak univerzita konečně získala relikvii s originálním podpisem osobnosti, podle níž se jmenuje. Do loňského roku totiž měla jen kopie dávno ztracených dokumentů. Přitom kdyby projektant navrhl dveře o metr dál, nikdy by se nenašla.

Související