Šabatová apeluje na ministerstvo školství, aby změnilo nebo zrušilo vyhlášku o organizaci školního vzdělávání podle věku. Vyhláška podle ní zadělává na diskriminaci dětí, které nastoupí do mateřské školy dříve než ve třech letech. 

Rodiče dětí, které navštěvují poslední, tedy třetí, ročník mateřské školy za vzdělání podle zákona neplatí. Pokud ale dítě nastoupí do školky ve dvou letech a po třech letech docházky, tedy v pěti letech, ji opouští, navštěvuje kvůli nižšímu věku podle sporné vyhlášky teprve druhý ročník. A za ten musí jeho rodiče platit. 


To je ale podle Šabatové v rozportu se školským zákonem. Ten totiž stanoví, že pokud je rozhodnutím ředitele přijato ke vzdělávání dítě mladší tří let, má stejná práva a povinnosti jako děti, které do mateřské školy běžně nastupují.

"Není proto v souladu s uvedeným ustanovením, pokud jsou děti, potažmo rodiče takových dětí znevýhodněni za to, že chtějí své dítě vzdělávat dříve než po dosažení třetího roku věku," uvedla Šabatová v doporučení adresovaném ministerstvu školství. Rodiče podle ní nesmějí být znevýhodněni ani proto, že chtějí dítě dříve přihlásit do základní školy, například s ohledem na jeho vyspělost. "Úplata za poskytování vzdělávání nepochybně takovým znevýhodněním je," zdůraznila dále ombudsmanka.

Dostatečnou omluvou pro disktiminaci menších dětí a jejich rodičů není ani společenský účel vyhlášky, který tlačí na to, aby byly společně vzdělávány děti srovnatelného věku. Paragraf, který stanovuje, že v prvním ročníku mateřské školy se mohou vzdělávat pouze čtyřleté a mladší děti, ve druhém ročníku děti, které dovrší pět let, a ve třetím ty, které dovrší šest let, není v souladu s právní úprava, tvrdí ombudsmanka. Nese sebou totiž důsledky, které školský zákon nepředpokládá.

Doporučení adresované ministerstvu školství je součástí zprávy o činnosti veřejné ochránkyně práv za první čtvrtletí. Ombudsmanka v ní zopakovala i některá svá dřívější zjištění. Znovu poukázala například na to, že je nepřípustné, aby lidé pobírající invalidní důchod měli nižší minimální mzdu než "zdraví" zaměstnanci na stejné pozici.

Související