Od dubna se Jícha stal šéfem přerovského exekutorského úřadu, který provádí 70 tisíc exekucí ročně. Přesto se Lukáš Jícha do role svého předchůdce - obávaného exekutora - nepasuje. Věřitele si chce namísto agresivního marketingu udržet kvalitní prací.

V současnosti jste největším exekutorem v zemi...

Neřekl bych, že Exekutorský úřad v Přerově je největší v České republice.

Hovoří se tak o něm.

To otevřela média a může za to asi i Tomáš Vrána. Přerovský úřad ale patří k několika největším.

A bude takto velký i nadále, pod vaším vedením?

Budu-li mít důvěru věřitelů, věřím, že ano. Určitě ale nebudu usilovat o to, být největší.

Jaké byly vaše první kroky ve funkci?

Aktuálně jsem převzal exekuční spisy, exekutorský úřad zmodernizoval a otevřel.

Jakou máte zatím od věřitelů zpětnou vazbu?

Podle dosavadních ohlasů se těším jejich důvěře a neočekávám zásadní odliv.

Důvěra věřitelů je jedna věc, ale co kapacita úřadu?

Po personální a materiální stránce jsem úřad zajistil dostatečně na to, aby veškerou agendu, kterou jsem po doktoru Vránovi převzal.

Budete druhý Tomáš Vrána?

Nemyslím si.

Proč?

Úřad bych chtěl vystavět na tom, že účastníci budou mít možnost vstoupit ve styk se soudním exekutorem. Nadále chci aktivně působit v orgánech Exekutorské komory. Chci, aby právníci mého úřadu patřili mezi specializovanou elitu na úseku exekucí.

Doteď to tak nebylo?

To bych neřekl. Chtěl bych ale z úřadu vytvořit jakési centrum toho nejlepšího, co lze v exekučním prostředí vytvořit.

Čím konkrétně se ale budete od Tomáše Vrány lišit?

Více se zaměřím na kvalitu provádění exekucí než na svou image. Nechtěl bych se zviditelňovat prostřednictvím agresivního marketingu a už vůbec ne jako král exekutorů a zlý muž, který by představoval reputační riziko pro oprávněné. Chci úřad vést ve vší slušnosti a ukázat to nejlepší, co v něm je.

Hovoříte o kvalitě exekucí. Jak kvalitní exekuční činnost vypadá?

Musíte poměřovat vymahatelnost a zároveň reputační riziko. Když sklouznete na jednu nebo na druhou stranu, není to v této branži dobře.

Takže půjdete více po dlužnících, od kterých je možné něco vymoci?

Portfolio klientů a pohledávek neovlivníte. My jsme povinni zpracovat jakýkoliv exekuční návrh, který obdržíme.

Vrátím se opět k odlišení od doktora Vrány. Jak reálně tu práci budete tedy dělat jinak?

Dostal jsem důvěru od Exekutorské komory ČR, abych zlepšil reputaci svého úřadu. Navážu na tradici dobré práce, budu se snažit udržet a zvyšovat vysoký standard odbornosti a kvality pracovních procesů, dbát na odborný rozvoj zaměstnanců, publikovat články o exekucích, přednášet, aktivně se podílet na činnosti komory, spolupracovat s ministerstvem spravedlnosti a napomáhat budování dobrého obrazu o exekutorech. Na letošní rok jsem již přislíbil sérii přednášek o exekucích pro sociální pracovníky.

A věřitelům vysokou vymahatelnost zajistíte jak?

Pořídili jsme nové IT vybavení úřadu a zmodernizovali ho. Kvalita zpracovaných exekučních spisů poroste. Velká část práce na exekutorském úřadu dnes probíhá elektronicky, a když dobře pracujete se spisem, tak eliminujete prostřednictvím softwaru chyby lidí. Takové vedení spisu vám vytvoří základ a ten zkombinujete s lidským faktorem. Získáte velice dobré prostředí.

Jak bude vypadat personálně vaše nejbližší okolí? Budou to stejní lidé, kteří působili pod Tomášem Vránou?

Jádrem úřadu je kvalifikované právní oddělení, které bude nadále dohlížet na řádný výkon exekuční činnosti nižšími složkami úřadu.

Bude s vámi spolupracovat Robert Runták?

To nebudu komentovat.

Je to ale důležitá otázka. Runták vedl jako ředitel řadu let úřad Tomáše Vrány.

Očekávám, že bude působit v podobné manažerské pozici, na které se dříve osvědčil a ukázal své kvality, kterých by bylo škoda se vzdát. Tím se v žádném případě nevzdávám svých pravomocí a odpovědnosti za vedení úřadu, který jako soudní exekutor reprezentuji a sám aktivně vykonávám.

Je to tedy tak, že se Tomáš Vrána v kanceláři spíše nezdržoval a úřad řídil právě Robert Runták?

Doktor Vrána byl soudním exekutorem a se všemi kroky svých zaměstnanců byl srozuměn a dal k nim souhlas.

Struktura úřadu tedy za vašeho vedení zůstane stejná?

Nadále hodlám vést úřad v rámci oddělení.

Vy sám jste na Vránově úřadu působil i v době, kdy byl nejvíce kritizován...

V té době jsem byl řadovým zaměstnancem. Spíše bych to svedl na mediální rovinu. Úřad se díky svému nápadu exekucí a samotné prezentaci doktora Vrány jako "Krále exekutorů" těšil výrazné mediální i dozorové pozornosti. Nedovedu si představit, že by tak na úřadu docházelo k vědomým protiprávním excesům.

A není to tak, že sami věřitelé v minulosti tiše tolerovali praktiky přerovského úřadu? Šlo jim hlavně o to, aby se dluh vymohl.

Vnitřně někdo může mít zvýšený požadavek na vymožení pohledávky. Soudní exekutor je povinen postupovat podle zákona a věřitel to musí respektovat. Troufám si tvrdit, že většina věřitelů má velký zájem na tom, aby se ani o exekutorovi, kterého oslovují, ani o nich nepsalo v negativním světle. Tlak ze strany věřitelů, aby bylo vymáháno přes hranu zákona, necítím.

Nemáte v Přerově exekutorský monopol? Ve stejném domě, kde sídlí váš úřad, je exekutor René Mohyla, Vránův bývalý kandidát a váš spolupracovník.

Nemyslím si, že bychom měli monopol, když je v rámci České republiky celostátní působnost. Kterýkoliv exekutor může v Přerově vykonávat svou činnost, pokud ho věřitel takovou exekucí nechá pověřit.

A stává se to někdy?

Naprosto běžně. Nečiníme si žádné teritoriální nároky na území Přerova.

Nejsou přesto vazby mezi vámi a Reném Mohylou až příliš úzké?

Jako kolegové se respektujeme. Působili jsme na stejném úřadě, a proto jsme staří známí, ale nemyslím si, že by naše vztahy byly nadstandardní.

Proč jste se vůbec přihlásil do výběrového řízení a chtěl převzít po Tomáši Vránovi jeho úřad?

Považoval jsem to za přirozené, když už jsem absolvoval koncipientskou a kandidátskou praxi. Dalším krokem je stát se soudním exekutorem.

Co rozhodlo, že jste zvítězil ve výběrovém řízení?

Několik let působím v rámci právní a legislativní komise při Exekutorské komoře ČR, přednáším o exekučním řízení, asi jsem tam dostal důvěru od komory, ministerstva spravedlnosti i zástupců justice.

Jakou roli hrála vaše dohoda s Tomášem Vránou, že po něm úřad jako dlouholetý spolupracovník převezmete právě vy?

Úřad tak velkého rozsahu nelze pojmout v situaci, kdy o něm nic nevíte. Prezentoval jsem se jako člověk, který jednal se stávajícím exekutorem a který ví, co je třeba k zajištění řádného převzetí úřadu.

Nastala by při výběru jiné osoby jako nástupce Tomáše Vrány stejná situace - tedy velké mediální spory, hádky, trestní oznámení?

To nedokážu předvídat.

Takže nemáte pocit, že by to bylo osobní.

To si nemyslím.

Ani nelitujete?

Překážky jsou od toho, aby se překonávaly.

Nemáte tedy s Tomášem Vránou nevyřízené účty?

Léta jsem byl jeho zaměstnancem, dal mi možnost profesně vyrůst, pracovali jsme tam všichni poctivě a nepřísluší mi z úcty k němu jakkoliv hodnotit jeho postupy.

Připraveno ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce.

 


Lukáš Jícha

- Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci má sedmiletou praxi v oblasti exekučního řízení.
- Působil jako exekutorský kandidát Exekutorského úřadu Přerov pod Tomášem Vránou.
- Je členem Právní a legislativní komise Exekutorské komory.
- Patří k odborníkům na civilní proces, podílí se na nové legislativě. 

 

Rozhovor vyšel v časopise Ekonom 5. května 2016.

Související