Vyhláška je podle stanoviska advokátní komory, které si vyžádal Ústavní soud v rámci posuzování poslanecké stížnosti, problematická. S návrhem poslanců na její zrušení lze proto podle komory souhlasit, protože směřuje proti libovůli při nakládání s místní příslušností soud v přípravném řízení.

Avšak důvody pro zrušení vyhlášky vidí advokáti jinde než poslanci. "Česká advokátní komora vnímá uvedená ustanovení jako problematická nikoliv z důvodů jejich formální nedostatečnosti, nýbrž z důvodů objektivního, dlouhodobého zneužívání napadeného mechanismu, jenž se v podstatě stal právní zvyklostí," konstatoval předseda komory Martin Vychopeň.

Změna státního zastupitelství, která se může promítnout i do změny místní příslušnosti soudů, je podle něj nástrojem pro ovládání přípravného řízení zejména v politicky exponovaných kauzách. "I když je posléze, po podání žaloby řízení přeneseno před zákonného soudce, i v rámci přípravného řízení lze manipulováním výběrem dozorujícího orgánu a jemu příslušného soudu ovlivnit řízení významnou měrou," vysvětlil ve stanovisku Vychopeň. Právě přípravné řízení totiž podle něj z důkazního pohledu vymezuje strukturu budoucího trestního stíhání.

Advokátní komora ve svém stanovisku poukázala také na to, že odebrání věci státnímu zástupci příslušnému podle místa spáchání trestného činu a její přidělení jinému, nedůvodně zatěžuje obviněného a zvyšuje náklady na jeho obhajobu.

Ústavní soud začátkem května rozhodl, že sporná vyhláška platí. Ujasnil však její výklad. Zdůraznil, že v přípravném řízení by měl i v případě změny státního zastupitelství rozhodovat místně příslušný soud v souladu s trestním řádem. Soudci se ovšem neshodli jednomyslně. Část z nich byla pro zrušení napadených ustanovení vyhlášky.

Celé stanovisko advokátní komory najdete zde.

Související