Evropská komise publikovala poslední dlouho očekávaný dokument v rámci modernizace pravidel veřejné podpory. Ve svém sdělení tak dala poskytovatelům vodítko jak vyhodnotit, zda je či není konkrétní případ veřejnou podporou. Komise v klíčovém dokumentu podrobně vymezila všechny čtyři definiční znaky veřejné podpory, včetně vysvětlení základních výkladových principů a odkazů na relevantní judikaturu Soudního dvora Evropské unie a vlastní rozhodovací praxi. 

"Evropská komise vydání sdělení dlouhodobě avizovala, po dva roky byl k dispozici pouze návrh. Vydáním dokumentu dochází k završení modernizace pravidel veřejné podpory, v rámci níž byly zejména během roku 2014 revidovány nejdůležitější předpisy pro poskytování veřejné podpory," uvedl předseda tuzemského Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj. 

Samostatnou kapitolu komise v dokumentu věnovala financování infrastruktury státem. O nedovolenou podporu se nejedná v případě, že provozovatel a uživatel za takto vybudovanou infrastrukturu zaplatí tržní cenu. Jak by to vypadalo v praxi? Tak například členský stát unie zafinancuje stavbu letiště. Pokud však provozovatele dopravního uzlu vybere v otevřeném výběrovém řízení a jde o ekonomicky nejvýhodnější nabídku, nejedná se o nedovolenou veřejnou podporu provozovatele státem.

Pod definici veřejné podpory nespadá ani financování rozvoje lokální infrastruktury nebo služeb za peníze ze státní kasy. Musí však být zřejmé, že jde o čistě regionální záležitost, která nebude lákat zákazníky z jiných členských zemí a která má minimální dopad na přeshraniční investice.

Stanovení mantinelů veřejné podpory má podle zástupců Evropské komise zjednodušit využití veřejných peněz napříč Evropskou unií. Brusel tak chce během tří let rozhýbat soukromé a státní investice v celkovém objemu dosahujícím nejméně 315 miliard eur.

Sdělení Evropské komise k vymezení veřejné podpory najdete zde.

Související