Od října bude spuštěna evidence přestupků
Od října bude spuštěna evidence přestupků
autor: HN – Jiří Koťátko

"Cílem evidence přestupků je zavedení přísnějšího postihu recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků a efektivnější trestání přestupků." upřesnila Tereza Schejbalová, tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR. Do registru by se měly zapisovat zejména přestupky týkající se alkoholismu a užívání drog, přestupky proti veřejnému pořádku nebo přestupky v oblasti ochrany majetku.

Tato samostatná evidence bude určena převážně pro orgány státní správy, kterým mohou obsažené informace pomoci zhodnotit osobnost delikventů a i díky tomu uložit odpovídající sankci. Údaje o recidivě pak mohou pomoci při prevenci kriminality. V případě recidivistů k tomu bude sloužit i zvýšení horní hranice pokuty, kterou je možné za přestupek uložit.

Od 1. října bude správní orgán, který rozhodoval o přestupku v posledním stupni, provádět zápisy, a to prostřednictvím elektronického formuláře, či elektronickou aplikací pod správou Rejstříku trestů. Lhůta na zapsání bude 5 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí nebo od obdržení podkladu pro provedení zápisu.

Autoři: Lukáš Šikel