V Belgii loni dobrovolně odešlo ze světa pod dohledem lékaře víc než pět lidí denně, v Česku stojí eutanazie mimo zákon. I když ji v minulosti někteří politici zkoušeli prosadit, nikdy neuspěli.

Teď se o to znovu snaží skupina poslanců v čele s profesorem Jiřím Zlatuškou (ANO). Předkládají návrh zákona o důstojné smrti, který je z velké části právě přepisem belgické verze. "Nastala vhodná doba znovu otevřít tuto otázku, i kvůli zkušenostem ze zahraničí," věří Zlatuška.

Ukončit život s pomocí lékaře by ale podle poslaneckého návrhu mohli jen ti, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, trvale fyzicky nebo psychicky trpí a nemají žádnou naději na zlepšení stavu. "Asi každý má zkušenost s tím, že mu někdo z rodiny vážně onemocněl a nebylo možné mu pomoci. Chápu mnohé lékaře, že je pro ně eutanazie nepřijatelná, ale pojďme se o tom bavit," říká další předkladatelka, Kristýna Zelienková (ANO).

Podle návrhu by musel člověk nejprve sepsat takzvanou žádost o důstojnou smrt a opatřit ji úředně ověřeným podpisem. Tu by mohl lékaři odevzdat i v době, kdy se ještě těší plnému zdraví. Doktor by ji uložil pro případ, že by se člověk někdy dostal kvůli nemoci do trvalého bezvědomí, kdy mu už není pomoci. Pak by lékaři k žádosti přihlédli a odpojili pa­cienta od přístrojů.

Eutanazie ve světě

Evropa

◼ Jako první stát v Evropě uzákonila eutanazii Belgie, v roce 2002. Před dvěma lety navíc umožnila asistovanou smrt i u dětí. Eutanazie je legální i v Nizozemsku a Lucembursku, kde na rozdíl od asistované sebevraždy, tedy dopomoci ke smrti, smí lékař pacienta na jeho žádost přímo usmrtit.
◼ Asistovaná sebevražda je uzákoněna v Albánii, v Německu je umožněna německým občanům i cizincům, stejně jako ve Švýcarsku, kam se za ní nejčastěji cestuje.
◼ Naopak v Itálii, Španělsku, Polsku, Řecku, Rumunsku, Bosně, Chorvatsku nebo Srbsku platí eutanazie za trestný čin.

Svět

◼ Zákon umožňuje zemřít s pomocí lékaře i v Kolumbii, Japonsku a v amerických státech Washingtonu, Oregonu, Vermontu, Novém Mexiku a Montaně. Kanada nyní uzákonění projednává.

Přímá eutanazie je ale podle návrhu až krajním řešením, na prvním místě má být možnost "asistované sebevraždy", kdy doktor pomůže pacientovi k odchodu ze života například tím, že mu podá smrtící látku. Počítá se ale s několika pojistkami: musí tomu předcházet aspoň tři dlouhé rozhovory s pacientem i konzultace s nejméně jedním dalším lékařem. Od podání žádosti pak musí uplynout nejméně čtyři týdny.

"Dá se předpokládat, že o návrhu se bude hodně debatovat, výsledek závisí na většinovém mínění sněmovny a zájmech veřejnosti," říká Zlatuška. Veřejnost se zatím k eutanazii staví spíš kladně, podle loňského průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění s jejím uzákoněním souhlasí dvě třetiny lidí. Přes poslance se ale návrh dostane jen těžko − do koaliční smlouvy si lidovci prosadili, že eutanazii podporovat nebudou.

"Bojím se toho, že poslanci nakonec udělají zákon moc přísný a pacienti dostanou tolik podmínek, že na eutanazii nedosáhnou a zemřou v utrpení. V Česku umře sto tisíc lidí ročně a tisíce trpí jen proto, že se politici bojí," míní jeden z tvůrců zákona, právník a Zlatuškův asistent Milan Hamerský, který o prosazení eutanazie usiluje víc než deset let.

Sami lékaři ale uzákonění eutanazie většinou odmítají. "Poslanci by se měli věnovat důležitějším věcem. Třeba vyřešit nedostatek financí a personálu v zařízeních, jako jsou hospicy," říká mluvčí České lékařské komory Michal Sojka. Podle právníka Davida Černého z Ústavu státu a práva AV ČR se lékaři bojí označení eutanazie, přitom ji ale už dnes − podle některých názorů − pasivně provádějí. "Když třeba rozhodnou, že nenasadí nebo ukončí léčbu, vědí, že to povede ke smrti pacienta," říká.

Někteří odborníci varují, že by se mohla situace zvrtnout. "Myslet si, že rodina bude pro pacienta hledat vždy to nejlepší řešení, je iluze. O eutanazii můžeme diskutovat, nemocniční realita je ale jiná," míní lékařský etik Marek Vácha.

Související