Zpracována byla především fakta týkající se zadlužeností v určitých věkových skupinách, ale také průměrné množství věřitelů na jednoho Čecha v insolvenci a průměrná dlužná částka.

Z výsledků vyplývá, že:

  • Nejméně oddlužených se nachází ve věkové kategorii od 18-24 let (2%) 
  • Nejvíce oddlužených se nachází ve věkové kategorii 35-44 let (30%) 
  • Ve věkové kategorii od 18 – 64 let mezi zadluženými převládají muži 
  • Ve věkové kategorii 65+ převládají zadlužené ženy 
  • Průměrný Čech v insolvenci dluží v průměru 9 dlužitelům částku přesahující 900 tisíc korun

Výsledky ukazují převážně tendenci zadlužení v mužské populaci. Nicméně ve věkové kategorii nad 65 let jsou to ženy, které jsou více oddlužované. Tento jev může být způsobený i kratšímu průměrnému věku dožití u mužů, tudíž neschopnosti žen splácet závazky po smrti partnera.

Podmínky oddlužení

Velmi důležité je zdůraznit, že oddlužení (jinak také osobní bankrot) jako způsob řešení úpadku dlužníka lze provést pouze v případě, že závazky mají být plněny hned několika věřitelům. Pokud je člověk dlužný pouze jednomu věřiteli, není u něj oddlužení přípustné, i když není schopný splácet.

Takzvaný insolvenční zákon dále stanovuje podmínky pro případ, kdy se fyzická osoba dostane do nepříznivé finanční situace způsobené zadlužením, které vzniklo především z běžné činnosti a snahy zajistit domácnost. Pokud by osoba žádající o osobní bankrot vykonávala v době podání žádosti samostatnou podnikatelskou činnost, insolvenční soud bude také přihlížet k správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, pokud je možné předpokládat, že žadatel je schopný v podnikání pokračovat. Závazky plynoucí předchozí podnikatelské činnosti mohou být považované insolvenčním soudem i za nepoctivý záměr, který se schválením bankrotu nekoresponduje.

Řešit oddlužení lze dvojím způsobem. Ze splátkového kalendáře, či z prodeje majetku. Mezi těmito možnostmi vybírají nezajištění věřitelé. Dlužník musí splnit podmínku schopnosti zaplatit alespoň 30% pohledávky, a to tedy buď tím, že prodá majetek, nebo ze stálého příjmu. Se souhlasem věřitelů může však žadatel o oddlužení sám vybrat mezi těmito možnostmi.

Je nutné počítat s tím, že prodejem majetku se rozumí i majetek ve společném jmění manželů a v případě situace, kdy pohledávky zajišťuje splátkový kalendář, přijde oddlužovaný o téměř veškerý svůj plat.

Oddlužení součástí (nejen) pro bono byznysu

“V loňském roce bylo podáno celkem 20 119 žádostí o oddlužení a schváleno bylo 16 655 z nich.” Uvádí Tomáš Cibor v tiskové zprávě společnosti Zdluhu.cz. Za neúspěch žádostí může nesplnění podmínek, či formálních náležitostí žádostí. Do takových situací vstupují jednotlivé společnosti, které nabízejí pomoc insolvencí zajištěným osobám.

Taková pomoc spočívá převážně ve formální stránce podání žádostí a konzultací ze strany společnosti. Ty například poskytují služby za poplatek, avšak pokud bude žádost insolvenčním soudem zamítnuta, poplatek bude žadateli vrácen.

 

Průzkum byl proveden na vzorku čítajícím více než 2500 oddlužených. Společnost Zdluhu.cz poskytla redakci výsledky 7. června. 

Související