Rozsudek vydaný Nejvyšším soudem vycházel z premisy, že na parkovišti před obchodním domem v obytné zóně, kde řidič nešťastnou náhodou srazil batole, které na následky zranění na místě podlehlo, měl řidič předjímat vzniku této situace. 

Při chvilkové nepozornosti matky s babičkou dítěte, kdy matka schovávala svou peněženku do tašky a babička se ohlédla na druhého přicházejícího vnuka, vyjížděl řidič přiměřenou rychlostí z parkovacího stání a dítě, které se nečekaně vzdálilo od matky s babičkou tak srazil. Řidič měl do vydání dnešního nálezu dle Nejvyššího soudu předjímat v okamžiku, kdy spatřil matku s babičkou a dítětem, že je možné, aby se dítě dostalo do nebezpečí při vyjíždění z parkovacího stání. Tudíž měl přizvat pro takovou činnost třetí osobu, která ho bude navigovat a pomůže mu předejít srážce. Toto vyjádření Ústavní soud zamítá.

“Je třeba zdůraznit, že nelze paušálně dovodit povinnost řidiče couvajícího v obytné zóně zajistit si couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby, nemá-li důvod se domnívat, že by při couvání mohl ohrozit osoby, které se nacházejí na pozemní komunikaci. Taková povinnost by byla zjevně nepřiměřená a z hlediska praktického života nesplnitelná,” vyjádřila se k nálezu Miroslava Sedláčková, mluvčí Ústavního soudu.

Soud také zdůraznil, že batolata ke svému věku musí být pod dohledem jiné osoby. Ta musí zajistit, aby se předešlo obdobným nehodám. Naopak díky takovému faktu může řidič očekávat, že osoba, která na dítě v daném okamžiku dohlíží, zamezí i jeho úrazu. I řidiči v obytných zónách by proto tedy neměli být nuceni očekávat, že se na vozovce může pohybovat roční dítě.

Nález je od dnešního dne právně závazný, bude se jím tedy řídit i Okresní soud v Karviné, který bude jako soud první instance o věci znovu rozhodovat.

Celý text nálezu lze najít zde

Související