V roce 2000 zamezil stát poskytování služeb, zboží, dokumentace a know-how do jaderné elektrárny Búšehr v Íránu. Zákon o zákazu dodávek byl reakcí na připravované dodání vzduchotechniky pro elektrárnu jihočeskou firmou ZVVZ Milevsko. Obchod byl kritizován některými státy mezinárodního společenství, a proto Česká republika zákon vydala.

Stavba jaderné elektrárny Búšehr začala již v roce 1974, na přelomu milénia měl pak být uskutečněn obchod, kterým by byla do elektrárny firmou ZVVZ dodána vzduchotechnika. Na takové jednání reagovaly například vlády USA a Velké Británie, proto se České republika z důvodů politických, ale i bezpečnostních a ekonomických rozhodla vydat zákon, který znemožní uskutečnění obchodů směřující do jaderné elektrárny. Případné porušení zákona je v úpravě trestáno pokutou až 20 milionů, v případě, že je pětinásobek hodnoty zboží vyšší než 20 milionů korun, je pokuta stanovena touto částkou.

Mluvčí společnosti Zdeněk Zuntych ZVVZ sdělil, že pokud by návrh o zrušení zákazu dodávek prošel, skupina je připravena se znovu o dodávky ucházet. Skupina ZVVZ se také jako jediná domluvila s vládou na kompenzacích za neuskutečněný obchod při odhadované hodnotě miliardy a dvě stě milionů korun. Jejich představy sahaly do výše půl miliardy korun. Reálná částka kompenzací nebyla zveřejněna, avšak požadavky byly uspokojeny.

Opatření proti Íránu

Zákon následně plnil funkci i opatření Rady bezpečnosti proti Íránu z roku 2012, které se týkalo právě zákazu vývozu zboží a technologií podporující íránský program vývoje jaderných zbraní a raketových technologií a s tím i spojený know-how. Nařízením Rady EU a po schválení Radou bezpečnosti byl v roce 2015 zrušen obecný zákaz vyvážení zboží a nyní je možné žádat o povolení k vývozu stejně jako u jiných třetích států. “Tento zákon tedy nebyl přijat v souvislosti s přijímáním mezinárodních sankcí vůči Íránu, jelikož v době relevantního legislativního procesu nepodléhal Írán, ani jaderná elektrárna Búšehr, mezinárodním sankcím,“ vysvětlila vláda v důvodové zprávě zákona.

V důvodové zprávě vláda nadále přiznává, že vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství zrušilo sankce vůči Íránu, odeznívá i výše uvedená hrozba poškození zájmů České republiky, a proto doporučuje zákon zrušit, a tím dát možnost podnikatelům účastnit se na obchodů s elektrárnou.

Související