ÚS potvrdil výjimky o nočním klidu
ÚS potvrdil výjimky o nočním klidu
autor: archiv HN

Chrástava ve své vyhlášce stanovila, že ve dnech, kdy se rozhodne uspořádat akci, aniž by předem tyto dny město specifikovali či podrobněji vymezilo okolnosti, za kterých přistoupí k uspořádání akce, zkrátí dobu nočního klidu. Taková vyhláška je dle nálezu plénu Ústavního soudu neplatná. 

Doba nočního klidu je stanovena v zákonu o přestupcích, a to v čase od 22:00 do 6:00. Dle zákona je zkrácení nerušeného odpočinku během nočního klidu možné pouze ve výjimečných případech. “Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat, tj. buď konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je pro osoby žijící v obci předvídatelné,” napsala k nálezu tisková mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Vyhláška města Chrástava omezovala noční klid o 4 hodiny, byl vymezen v časech od 2:00 do 6:00. Výjimky byly však vázané na dny, kdy se město rozhodne akci uspořádat. Žádné bližší určení se ve vyhlášce neobjevilo. Ústavní soud tedy vyhlášku zrušil a potvrdil zákon, který říká, že dny, kdy je omezen noční klid, musí být stanoveny přesně, nebo tak, aby se občané na omezení mohli připravit a očekávat jej. Příkladem mohou být omezení stanovená k určitým datům, či k určitým dnům (například omezení nočního klidu během Velikonoc).

Celý text nálezu je dostupný zde

Autoři: Lukáš Šikel