Dle průzkumu „Budoucí trendy v právních službách“, který pro společnost Deloitte zpracovala agentura RSG Consulting je zřejmé, že i přes stoupající poptávku po právních službách firmy poptávají takové poradenství, které jim kromě právního servisu nabídne širokou škálu dalších služeb i z jiných odvětví. Společnosti, které se rozhodnout poskytovat i služby jiné než pouze právní, tak čelí vzrůstající konkurenci, zároveň snižují náklady za spolupráci s dalšími firmami. 

„Trh právních služeb se mění, klienti přicházejí s novými požadavky. Hledají především dodavatele právních služeb, kteří lépe rozumí podnikání i oboru, v němž firma působí, a dokáží poskytnout strategické poradenství také v neprávních oblastech, nabídnout přeshraniční služby a lépe využívat moderní technologie,“ dodáva k tématu Jan Spáčil, Managing Partner advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Respondentům z řad právníků, právních poradců, generálních i finančních ředitelů a dalších vedoucích pracovníků z různých společností, byly v on-line dotazníku kladeny otázky týkající se preferencí v rámci poskytování právních služeb a jejich přesahu.

V průzkumu bylo zaznamenáno 5 hlavních trendů: 

  • Většina respondentů požaduje, aby firma poskytovala i jiný než pouze právní servis a zaměřila se převážně na oblast ochrany dat i kybernetickou bezpečnost a aktivněji sdílela znalosti s jinými státy
  • Dle respondentů nejsou technologie prozatím schopny nahradit klasické služby právníku, ale 52% respondentů uvádí, že k takovému trendu dojde v příštích pěti letech
  • Téměř polovina odpovídajících uvedla rostoucí výdaje za dodržování právních předpisů v jejich právním oddělení, to se zdá být problém zejména z globálního pohledu
  • Respondenti požadují větší míru transparentnosti u vyúčtování a upřednostňují pevně stanovené pevné poplatky, či poplatky shora omezené 
  • Přes 50% respondentů přiznalo úvahy o změně dodavatelů právních služeb a jsou ochotny nakupovat právní služby od netradičních právních firem, která nabízí širší rozsah odborných služeb 

Z průzkumu tedy jednoznačně vyplývá, že klasické firmy poskytující právní služby ztrácejí pomalu na atraktivitě a jejich konkurenceschopnost je snižována s nástupem společností zabývajícími se i jinými obory.

 

Podrobnosti k průzkumu lze najít zde

Související