Ačkoli aféra kolem plzeňských práv už neplní přední stránky deníků a nedozvídáme se již další novinky ze světa rekordů ve vystudování vysoké školy na čas, právní dozvuky kauzy trvají posud. V těchto dnech Nejvyšší správní soud judikoval v případu, kdy se na něj s kasační stížností obrátila Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Ta napadla rozsudek Krajského soudu v Plzni, který zrušil její rozhodnutí zrušující vysokoškolský diplom někdejšího velitele plzeňské městské policie Luďka Hosmana. Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl a rozhodnutí krajského soudu potvrdil, avšak na základě jiné právní argumentace a důvodů.

Krajský soud měl diplom za doklad

V tomto případu šlo o vysokoškolský diplom získaný v roce 2002 za dosažený titul bakalář. ZČU tento diplom zrušila, a to s tím, že absolvent svou bakalářskou práci opsal od někoho jiného. Hosman se rozhodnutí bránil a u krajského soudu uspěl. Toto rozhodnutí sice nyní posvětil i Nejvyšší správní soud, když kasační stížnost ZČU zamítl, ale o samé právní podstatě vysokoškolského diplomu zaujal diametrálně odlišný právní názor než soud krajské úrovně. Ten judikoval, že vysokoškolský diplom není osvědčením, ale dokladem, který zrušit prostě není možné. Pro případ možnosti zrušení pak dále uvedl, že k němu nebyly v tomto případě splněny zákonné podmínky, protože studium bylo ukončeno zákonem předepsaným způsobem a ke zrušení diplomu by mohlo dojít jedině tehdy, pokud by před tím došlo k zneplatnění závěrečné zkoušky včetně obhajoby diplomové práce.

Podle NSS je diplom osvědčením a lze jej zrušit

Nejvyšší správní soud naopak v oficiální zprávě vyslovil názor, že „vysokoškolský diplom má povahu osvědčení, jehož vydáním vysoká škola úředně potvrzuje skutečnost, že osoba, které je diplom vydán, absolvovala konkrétní studijní program a získala příslušný akademický titul. Diplom proto lze zrušit postupem podle správního řádu. Předpokladem pro jeho zrušení ovšem je, že byl vydán v rozporu s vysokoškolským či jiným zákonem, tedy za situace, kdy nebyly splněny podmínky pro jeho vydání,“ uvedl soud a dodal, že v daném případě důvody pro zrušení nebyly ovšem prokázány. Z tohoto důvodu se pak již ani Nejvyšší správní soud nezabýval ze strany Hosmana namítanou dobrou vírou či otázkou proporcionality zásahu s ohledem na dobu, která uplynula od vydání diplomu do jeho zrušení.

Vyslovený právní názor a postoj NSS může být důležitý i v další podobné kauze druhého studenta plzeňských práv, který po zrušení titulu univerzitu zažaloval a byl u prvostupňového správního soudu také úspěšný. Jde o kontroverzního podnikatele Jana Harangozza, jehož jméno se objevilo v kauze tzv. konkurzní mafie okolo bývalého ústeckého soudce Jiřího Berky. I v této věci totiž ZČU podala kasační stížnost a NSS ji má tedy také na stole.

Navzdory prohře ZČU vítá právní názor NSS

Západočeská univerzita na aktuálním rozhodnutí NSS ocenila zejména vyslovení právního názoru, který sama zastávala. „Jsme i nyní přesvědčeni, a Nejvyšší správní soud nám dal za pravdu, že jsme tehdy postupovali správně. Je pro nás rozhodující, že se potvrdilo, že diplom je osvědčení a lze na něj aplikovat postup zrušení osvědčení dle správního řádu,“ řekla k tomu tisková mluvší ZČU Kamila Kolářová a jedním dechem dodala, že na plné zhodnocení je ještě brzy: „Pro podrobnější komentář se nejprve potřebujeme seznámit s kompletním odůvodněním rozsudku, proto počkáme, až nám bude písemně doručen.“

Diplomy se rušily jen v nejkřiklavějších případech

Upřesnila také, že ZČU přistupovala k odebírání titulů spíše restriktivně a rušila je jen v nejmarkantnějších případech. „Před pěti lety odeslala Západočeská univerzita v Plzni rozhodnutí o zrušení dvanácti diplomů. Všechny případy byly tehdy posuzovány a analyzovány velmi pečlivě a ke zrušení došlo pouze v nejzávažnějších případech, kdy se podařilo jednoznačně prokázat, že dotyční z různých důvodů nedokončili vysokoškolské studium – šlo většinou o extrémně krátkou dobu studia, řadu nesplněných studijních povinností, chybějící závěrečné práce či plagiátorství,“ dodala Kolářová.

Celý celé znění dotčeného rozsudku Nejvyššího správního soudu najdete k nahlédnutí ZDE.

Související