Ministerstvo dopravy o výběrovém řízení na novou společnost provozující mýtné brány (elektronické mýtné pro vozidla s celkovou hmotností nad 12 tun) hovoří několik let, avšak nikdo z ministrů dopravy nevypsal výběrové řízení, a proto Daniel Ťok plánuje záchranný plán, který už jednou na vládním stole ležel. Jedná s o prodloužení smlouvy se společností Kapsch na tři roky, během kterých by se vypsalo řádné výběrové řízení 

Názory expertů

Celá řada expertů včetně Rady vlády pro informační společnost krok ministerstva odmítá a nedoporučuje. Jedná se o nestandartní postup a není ani zákonně upravený. "Nemáme žádný plán B. Myslím, že nikdo nechce, aby se peníze nevybíraly," dodává k takovým stanoviskům Ťok a odmítá jiné řešení. V otázce výběru mýtného je rovnou zhruba 10 miliard korun, proto dle resortu nepřichází v úvahu ponechání mýtného až na dobu po řádné soutěži.

Výběrové řízení

Dle zákonného postupu by měla být vyhlášena soutěž pro společnosti, které by mohly provozovat výběr mýtného. Nicméně vzhledem k tomu, že systém musí být funkční v roce 2017, je téměř nemožné výběrové řízení vypsat nyní.
Na obzoru se však objevila slovenská společnost Skytoll, která tvrdí, že by přípravy do konce roku stihla. Riskantní krok ministerstvo ale nechystá a vidí tak jediné východisko v prodloužení smlouvy.

Evropská Unie

Dalším tématem na programu Daniela Ťoka bude jistě závazek EU o provozování kompatibilního systému mýtného pro členské státy, který zatím ČR nezačala provozovat. Problémy se společností, která mýtné pro stát vybírá, tak komplikují řešení dalších otázek o silničním provozu.

Související