Při vyklizení se v Ostravě střílelo

Středeční provedení exekuce vyklizením nemovitosti v Ostravě se bohužel změnilo ve scénu z kriminálního filmu, když muž vůči němuž exekuce směřovala, vytáhl na místě dlouhou zbraň a postřelil vykonavatele a také ženu, která jej doprovázela jako nezúčastněná osoba. Oba dva utrpěli středně těžká respektive těžká zranění. Ve vážnějším stavu skončil vykonavatel, ale ani on nebyl podle lékařů v ohrožení života. Exekutoři a jejich zaměstnanci nyní dle vyjádření prezidentky exekutorské komory ČR (EKČR) Fučíkové žijí v obavách nejen o své zaměstnání a příjmy, a to s ohledem na plán ministra Pelikána na ořezání exekutorského tarifu, ale již i o své životy. Exekutoři varují, že nenávist vůči osobám účastnícím se vykonávání práva v Česku eskaluje, a naznačují, že ani politici a ústavní činitelé ke zmírnění tohoto problému příliš nepřispívají či dokonce ještě přilévají svými populistickými výroky olej do ohně.

Prezidentka EKČR je zděšena po útoku na jejího zaměstnance

„Jsem zděšená střelbou na vykonavatele soudního exekutora, kterého zranil střelbou dlužník. Dotýká se mě to o to více, že šlo o zkušeného kolegu z mého úřadu. Děkuji policii, že rychle zasáhla a ochránila život mého zaměstnance a všech zúčastněných osob. Je mi samozřejmě nesmírně líto zmařeného lidského života,“ uvedla k incidentu samému prezidentka EKČR Pavla Fučíková. Její politování se vztahuje i k tomu, že policisté samého útočníka, který se podle dostupných informací na útok předem připravil a měl k dispozici mnoho dalších nábojů, zastřelili.

Dle exekutorů antipatie vůči nim zhoršují i výroky politiků

„Celou situaci považuji opravdu za šílenou a varující. Mimořádně smutná a nešťastná událost je důsledkem stoupající agresivní nálady ve společnosti, ve které se neplacení dluhů považuje za normální. Exekutoři, kteří jako službu společnosti provádějí výkon rozhodnutí, který historicky nikdo neměl zájem dělat,  jsou v první linii,“ pokračuje v líčení svého znepokojení Fučíková a jedním dechem naznačuje, že současné vystupování politiků situaci ještě zhoršuje. „Celý náš stav je ve vyhrocené situaci, kterou podporují i veřejná nesmyslná vyjádření o našich údajně vysokých příjmech, které eskalují antipatie vůči nám,“ řekla.

Fučíková si také postěžovala, že na politické úrovni nejsou podle ní řešeny věcné otázky, které by řešeny být měly, a naznačuje, že policitici dávají přednost líbivým řešením, která prvoplánově půjdou proti exekutorům. „Řešme podstatné a systémové problémy. Celou dobu na ně upozorňujeme a navrhujeme řešení, ale naše výzvy k debatě nejsou vyslyšeny. Místo práce nad systémovými problémy bohužel dochází k nahodilým a populistickým krokům, které ztěžují výkon naší profese. Vyzýváme k tomu, aby se odpovědné osoby zabývaly opravdovými problémy lidí s neřešitelnou mírou zadlužení,“ řekla Fučíková.

Velmi podobně jako současná šéfka exekutorů vidí situaci i bývalá prezidentka EKČR soudní exekutorka na Praze 4 Jana Tvrdková. „Výkon exekuce je a vždy byl spojen s řadou rizikových faktorů, verbální útoky nevyjímaje. Být připraven na takové situace, je údělem osob provádějících výkon rozhodnutí. Výskyt takových situací se dá nakonec předpokládat, neboť exekucí je prosazováno splnění soudem uložené povinnosti proti vůli dlužníka. Alarmující je však nárůst agresivity a četnosti takových útoků, jejich přesun z verbální roviny na sociálních sítích do skutečného života. Tento trend je bohužel umocňován přístupem politické reprezentace, která se předhání v populistických slibech voličům, navrhuje nesystémové změny právní úpravy, či v nedávné době upozorňuje na údajně nemravné zisky, a to na základě neobjektivní a neprofesionální analýzy provedené ministerstvem spravedlnosti,“ uvedla Tvrdková.

K situaci, kdy při exekuci došlo k extrémnímu násilí ze strany povinných vůči zaměstnancům exekutora, nedošlo rozhodně u nás poprvé. Například již v roce 2008 na Přerovsku při mobiliární exekuci vytáhl povinný na vykonavatele nůž a sdělil jim, že je zabije. Vykonavatelé se bránili pepřovým sprejem a následně muže po příjezdu zadrželi policisté. V roce 2010 zase na Domažlicku vykonavatele vítal cizinec připravený k „obraně“ svého majetku se sekyrou v ruce. Relativně časté jsou potom fyzické útoky tělem, jako je kopání nebo údery. Vyhrožování směřující proti nim je potom pro exekutory a jejich zaměstnance velmi častou záležitostí a je vždy velmi těžké zhodnotit jeho závažnost a reálné nebezpečí a případné trestněprávní aspekty.

Například v roce 2013 proběhla velká policejní akce na jesenickém exekutorském úřadě. Na úřad totiž zavolal muž a sdělil vyděšeným pracovnicím exekutora, že se zvedá ze židle a jede je všechny postřílet. Nicméně muž byl včas zadržen policisty a k žádnému násilí nedošlo. Z počátku letošního roku pak pochází případ, kdy muž na Zlínsku střílel ve svém bytě na pracovníky exekutora, nicméně situaci se podařilo neutralizovat, útočník nikoho nezranil a byl obviněn z pokusu o vraždu.

„V poslední době navíc sledujeme eskalaci protiexekutorských nálad. Naši zaměstnanci jsou v panice. Nejenom z nejistoty o budoucnost, ale dnes se bojí i o svoji bezpečnost,“ dokresluje pocity tisíců zaměstnanců exekutorských úřadů po celé zemi Fučíková a volá po podpoře ze strany politiků: „Potřebujeme od exekutivy i poslanců slyšet, že naši profesi berou vážně a jde jim o stabilitu a její rozvoj. Všichni se přece shodneme na tom, že dluhy se mají platit,“ uzavřela.

Ministerstvo se přímo k těmto výrokům vyjadřovat nechce

Pokud jde postoj Ministerstva spravedlnosti ČR k výrokům prezidentky profesní komory exekutorů, nechtělo se k nim přímo vyjádřit. „Vzhledem k tragičnosti této události nepovažujeme za vhodné reagovat na výroky, které incident vtahují do politických souvislostí,“ uvedl Jakub Říman z tiskového oddělení ministerstva s odkazem na oficiální prohlášení resortu spravedlnosti. Tam se uvádí, že ministr spravedlnosti Robert Pelikán plánuje se osobně sejít s postřeleným vykonavatelem a při incidentu zasaženou ženou a vyjádřit jim „své uznání a poděkování.“ Pelikán vyjádřil lítost nad celou událostí a osobně prý napsal dopis poškozeným i Exekutorské komoře ČR.

Násilí proti exekutorům ale odsoudilo

„Ministerstvo spravedlnosti považuje za zcela nepřijatelné, aby se jakákoli osoba podílející se na provádění exekuce stala terčem agresivních útoků ze strany těch, po nichž je vymáhána povinnost uložená rozhodnutím nezávislého soudu. Stát exekučním řádem přenesl část výkonu své moci – specificky moci soudní – na soudní exekutory. Výkon činnosti soudních exekutorů je důležitým prvkem realizace vymáhání práva v každém právním státě, a takový útok je pak ve své podstatě útokem na stát samotný,“ praví se dále v oficiálním vyjádření ministerstva.

I když je daná událost násilným excesem ze strany jednotlivce, množící se útoky na exekutory a jejich zaměstnance a jejich eskalující závažnost jsou jistě indikátorem znepokojivé a až iracionální averze vůči exekutorům ve společnosti. To, jak svou rétorikou k uvedeným náladám přispívají dotčení politici, je ovšem samozřejmě věcí názoru.

Související