Obyvatelé bytů jednoho z družstevních domů v Praze 8 si loni schválili nové stanovy. V upravených podmínkách užívání bytů například stálo, že se v nich nesmí pracovat, že chov jakéhokoliv domácího mazlíčka musí odsouhlasit představenstvo spolku a že na jeho výzvu by před něj musel povinně předstoupit kterýkoliv ze členů družstva. To se části podílníků nelíbilo, jelikož ale byli v menšině, vedení družstva jejich protesty nevzalo v potaz.

Nespokojení členové se ale nevzdali a obrátili se na soud. A před nedávnem dosáhli prvního úspěchu, pražský městský soud jim dal za pravdu, že stanovy nelze měnit bez souhlasu všech podílníků, a platnost dokumentu zrušil.

Jde o důležitý nález. V Česku podle údajů statistického úřadu existuje na půl milionu družstevních bytů, které spravuje přes 9100 družstev. Nový obchodní zákoník, který začal platit v roce 2014, jim nařídil upravit stanovy s podmínkou, že s novou podobou musí souhlasit všichni dotčení členové.

Bytová družstva

Půl milionu

V Česku je podle dat statistického úřadu přes 480 tisíc bytů v družstevním vlastnictví.

Další desítky tisíc v podobné formě takzvaného společenství vlastníků jednotek.

Změny

Nový obchodní zákoník, který začal platit v roce 2014, nařídil družstvům, že si musí upravit své stanovy, šlo hlavně o formální změny. Dostala nejprve čas do června 2014, pak se lhůta prodloužila o rok.

Kontroly

Družstva, která nemají stanovy v pořádku, mohou dostat pokutu nebo být zrušena. Soudy plánují, že velkou kontrolu správnosti dokumentů rozjedou po Novém roce.

"Členové bytového družstva jsou de facto ve svých bytech v nájmu. Je to obdobné, jako byste uzavřeli nájemní smlouvu, kterou by ale pronajímatel mohl kdykoliv jednostranně změnit," říká advokát Ondřej Preuss z kanceláře Dostupnyadvokat.cz, která s žalobou na vedení pražského družstva
pomáhala.

A dodává: "Smyslem zákona je zabezpečit, aby nemohla většinová skupina členů družstva neúměrně zneužít své postavení a prosadit
stanovy omezující ostatní členy v užívání
jejich bytů."

Pokus o změnu

Právě požadavek toho, že se změnou stanov musí souhlasit všichni členové družstev, kritizují jejich funkcionáři. Už dřív upozorňovali, že toho mohou zneužívat různí kverulanti nebo že mohou nastat problémy s lidmi, kteří jsou třeba dlouhodobě v zahraničí.

Předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků František Lebl přiznal, že ani všichni členové jeho sdružení nemají stanovy v pořádku.

Mnozí z nich dokonce ještě ani žádné nové stanovy neschválili. "V našem sdružení nesplnilo dosud tuto podmínku zhruba 20 procent členských družstev. U neorganizovaných družstev však bude toto číslo větší," řekl.

"Doporučovali jsme družstvům, aby si stanovy schválila v předstihu, a tím se komplikacím vyhnula. Některá z nich to ale nestihla ani v prodlouženém termínu," doplnil Lebla Jiří Bárta ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

Lebl s Bártou se proto spojili se sociálnědemokratickým poslancem a šéfem sněmovního ústavně právního výboru Jeronýmem Tejcem a sepsali novelu, která by aspoň nutnost stoprocentního souhlasu zrušila. Norma ale zatím čeká v parlamentu na projednání.

"Požadavek stoprocentního souhlasu je mnohdy při počtu členů družstev prakticky obtížně splnitelný," zopakoval Lebl.

Ještě je čas

Původně měla družstva stanovy změnit do července 2014, lhůta se jim ale o rok prodloužila. Obchodní soudy, jimž se musí nové stanovy hlásit, jsou zatím benevolentní. "V tuto chvíli, pokud nějaké družstvo soud vyzývá k nápravě, je to na podnět z venku," uvedla Monika Ocásková z Městského soudu v Praze. To je případ družstva z Prahy 8 − podnět dali sami členové.

Jenže od ledna 2017 se situace změní. Soudy začnou cíleně kontrolovat, kdo všechno už povinnost splnil. Teoreticky budou moct ty spolky, jež si stanovy neupraví podle toho, co vyžaduje nový zákon (jde například u přesnější definování názvu), i zrušit.

"Čeká se do konce roku 2016, až poté bude zřejmě soud sám vyzývat k zjednání nápravy u družstev, která nebudou mít stanovy v pořádku. Pokud pak stanovy neupraví, budou vymazána," potvrdila Ocásková.

Související