Na ombudsmanku se lidé obracejí v nejrůznějších situacích, kdy cítí křivdu ze strany úřadů. Ne všechny podněty však spadají do její působnosti a ne všemi se tedy může zabývat. Za druhé čtvrtletí roku 2016 například z celkového počtu 2103 žádostí o pomoc celých 36 % z nich směřovalo do oblastí, kterými se ochránkyně nemůže zabývat, neboť jsou mimo její působnost. Pokud jde o to, jaká oblast lidi trápí nejvíce, jsou to stabilně otázky sociálního zabezpečení, do tohoto segmentu za dotčené období směřovalo 287 podnětů.

Řeší se výpovědi a pracovní úrazy, ale třeba i duplicitní rodné číslo

Lidé se ovšem v posledních měsících výrazně častěji na ombudsmanku obracejí v pracovních věcech. Mnozí z nich například zjišťují, jak je možné se bránit proti skončení pracovního poměru. Další se na ochránkyni obracejí v případech, kdy nesouhlasí s vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Přibývá i podnětů od lidí, kteří utrpěli pracovní úraz či je sužuje nemocí z povolání, těm pak jde o odškodnění nebo se domáhají přiznaní renty.

Nárůst podnětů nastal i v oblasti vnitřní správy, tam se řeší třeba pomoc a poučení v souvislosti s vydáváním rodných listů či podmínkami uzavírání manželství s cizinci. Někdy jde ovšem o případy velmi specifické, a tak se například Šabatová bude zabývat i problémem duplicitního rodného čísla. Oproti prvnímu čtvrtletí se naopak mírně snížil počet kauz týkajících se ochrany práv dětí a záležitostí cizinců.

Nejčastěji se stále řeší otázky invalidních důchodů

Pokud jde o stále dominantní oblast stran počtu stěžovatelů, pak se v rámci oblasti sociálního zabezpečení lehce mění struktura konkrétního zacílení stížností. Nejpočetnější jsou pořád invalidní důchody, ovšem zhruba o polovinu se snížil počet podnětů, které se týkají důchodů starobních, a to z počtu 39 na 20. Také poklesl počet případů řešení příspěvku na živobytí, a to ze 41 případů na 22).

Nárůst se zase naopak týkal sumy podnětů ohledně příspěvku na péči. Typicky šlo o nesouhlas s výsledkem posouzení stupně závislosti na péči. Stížnosti ale směřují i na přílišnou délku trvání vyřízení žádosti o příspěvek. Stěžovatelé se na ochránkyni obracejí nejčastěji jménem svých rodičů či prarodičů, ale relativně časté jsou i podněty od rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením.

Zdvojnásobil se počet stížností ohledně poplatků za odpad

Rozdíly v tématech se pak objevily i ve druhé největší oblasti působnosti ombudsmanky, tedy oblasti staveb a regionálního rozvoje. Tam šlo v součtu o 138 podnětů. Zatímco v prvním čtvrtletí se nejvíce stížností týkalo řízení o odstranění stavby, ve druhém zase o více než 50 % vzrostl počet podnětů ohledně umístění stavby, šlo o celkem 36 stížností.

Oproti prvnímu čtvrtletí se pak zdvojnásobil počet podnětů týkajících se poplatku za komunální odpad. Opakují se ovšem většinou stejné situace. Lidé například považují za nesmyslné, že musí tento poplatek platit jako vlastníci i za neobydlený dům nebo tehdy, když se dlouhodobě zdržují v zahraničí a těžko tedy mohou produkovat odpad na našem území.

Související