Na středečním přezkumném řízení týkajícího se úpadku společnosti OKD bylo projednáno přes 550 přihlášek věřitelů ve výši přesahující 20 miliard korun. Insolvenční správce Lee Louda však společně s dlužníkem většinu přihlášených pohledávek popřeli, ve výsledku zbyla rozhodnutím soudu částka 3 miliard korun. Nejvyšší podíl z ní patří společnosti AWT, jejíž pohledávky sahají do výše více než 460 milionů. 

Nejvyšší částkou, která se vyskytla na přihláškách věřitelů, je pohledávka Citibank. Ta je vyšší než 10 miliard korun. Mělo jít o dluhopisy vydané v roce 2014 společnosti NWR (New World Resources), OKD je její dceřinou společností a ručila za ně. Pohledávka však nebyla uznána. Neuznání pohledávek může vést ze strany Citibank k arbitráži. K zamítnutí pohledávky se vyjádřil i Miloš Zeman. Částku požadovanou CitiBank označil za neoprávněnou a následná reorganizace může zachránit alespoň část OKD, minimálně 2 šachty.

Schůze věřitelů

Na jednání týkající se budoucnosti OKD dorazilo kolem 100 věřitelů. V případě úpadku společnosti přichází v úvahu 2 možnosti řešení. Konkurz a reorganizace.

Konkurz:

  • Pohledávky věřitelů jsou uspokojeny z částky získané zpeněžením majetku, závod tak končí 

Reorganizace:

  • Dlužník může nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, nicméně pouze podle tzv. reorganizačního plánu, ten určí další směřování podniku a uspokojování jednotlivých věřitelů 

Na schůzi věřitelé odsouhlasili reorganizaci, proti byl pouze jediný věřitel. „Chtěl bych za všechny zaměstnance OKD poděkovat věřitelům, že v tomto regionu může být nějaká budoucnost pro firmu a můžeme fungovat, nicméně před námi je spousta práce,“ vyjádřil se k rozhodnutí Dale Ekmark, předseda představenstva a generální ředitel OKD. Předseda Sdružení hornických odborů Jaromír Pytlík také vyjádřil své nadšení v souvislosti s faktem, že díky reorganizaci nedojde ke ztrátě práce všech zaměstnanců. Je jich totiž téměř 10 000. V rámci reorganizace lze však očekávat v brzké době uzavření dolu Paskov, který je nejvíce ztrátový.

 

Státní půjčka

Vláda schválila poskytnutí půjčky OKD v případě, že bude schválena reorganizace. Půjčku bude možné čerpat postupně. Peníze od států potřebuje vedení OKD na mzdy zaměstnanců, doly totiž trpí nedostatkem hotovosti. V této souvislosti však již Ekmark naznačil, že v příštím roce již budou možná potřebovat další peníze, nicméně podnikatel s uhlím a elektřinou Petr Paukner potvrdil, že spolu s dalším podnikatelem Petrem Otavou nabízí OKD takzvané komoditní financování až do výše dvou miliard korun.

Mzdy? Nejdříve zaměstnanci, pak vedení

Vedení OKD vyplatilo z velké části platy zaměstnancům. Ti, jejichž plat dosahoval částky 20 000 korun, dostali plat celý. 9% zaměstnanců, jejichž platy částku přesahují, dostanou plat rozdělený na 2 části. Druhou část mohou očekávat v druhé polovině srpna, vedení společnosti dostane mzdu až po proplacení všech zaměstnanců.

Související