Zákazníci velkých českých operátorů jistě znají situaci, kdy před dalším zúčtovacím obdobím překročí objem dat předplaceného tarifu. Běžně pak uživatele upozorní na navýšení dat pouhá SMS, která informuje o účtování této služby. Tomu by měl být konec. V rámci dTestu reklamoval své vyúčtování právní poradce Miloš Borovička. Po zamítnutí operátorem Vodafone se obrátil na Český telekomunikační úřad, který obdobné jednání označil za agresivní a protizákonné. 

„Vodafone mi má tedy vrátit 98 korun za internet a 134 korun za náklady řízení,“ udává Borovička: „Výše částky zní asi komicky, ale důležité je, že ČTÚ dal za pravdu naší argumentaci a potvrdil, že se operátor choval nezákonně. Je to důležitý precedens i pro další spory s operátory.“

Zavádění automatických poplatků

Čeští operátoři zavedli od roku 2014 automatické strhávání poplatků díky jednostranným změnám obchodních podmínek. Takové jednání bylo dle Borovičkovy argumentace porušením §1817 občanského zákoníku, který zní: „Podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal k této další platbě výslovný souhlas.“ Právě možnost jakýmkoliv způsobem vyjádřit se k obnově dat není při rozšiřování balíčků operátorem poskytnuta.

Peníze zpět do 2 měsíců od vyúčtování

„Platba za službu, kterou si spotřebitel neobjednal, je bezdůvodným obohacením operátora. Zákazník ji tudíž může vymáhat od operátora zpět, dokud není promlčená,“ upřesnil Borovička. Reklamovat lze vyúčtování do 2 měsíců od doručení. Poté následuje měsíční lhůta, během které musí operátor rozhodnout. Pokud ani tak nevyhoví, je možné obrátit se na Český telekomunikační úřad v rámci námitkového řízení.

Změna podmínek O2

O2 se s nově vzniklými poměry v placení datových balíčků nad rámec tarifu vypořádalo po svém. Jednostrannou změnou obchodních podmínek zavedlo zásadní změnu. Namísto zpomalení dat po vyčerpání limitu bez zakoupení balíčku O2 začalo zcela zastavovat přísun dat do mobilních telefonů. Rozdílné podmínky mohly vést u mnoha zákazníků k řadě nepříjemností.

dTest se tedy znovu pustil do boje s operátory, a to hlavně kvůli faktu, že změna podmínek nebyla označena za podstatnou. Pokud by bylo rozhodnuto, že změna podstatná je, mohli by uživatelé smlouvu s operátorem ukončit bez sankcí. V tomto případě je doporučen při odmítavém jednání operátora postup stejný jako s vymáháním částky za data navíc.

Související