Na ministerstvo zdravotnictví dorazila například žádost chlapce, kterému po povinném očkování ochrnula tvář. Povinné očkování bylo v minulosti velkým tématem, ke kterému judikoval i Ústavní soud. Dosud však neexistuje norma, která by odškodnění trvalých následků po očkování řešila, tudíž je její potřeba nutná. 

V zákonné úpravě bude potřeba racionálně nastavit částku, která bude v případech poškození dítěte vyplácena. „Počítá se zatím předběžně s paušální částkou odškodného 300 tisíc korun, ale to se samozřejmě může ještě v rámci připomínkového řízení změnit. Pak samozřejmě podle rozsahu následků, tam budou fakultativní možnosti dalších variabilních složek,“ uvedl pro ČT Ladislav Šticha, mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Ústavní soud k povinnému očkování 

Ve svých nálezech Ústavní soud rozhodl o tom, že očkování lze z určitých důvodů odmítnout. Jedná se o případy, kdy rodiče nechtějí nechat dítě očkovat z náboženských důvodů, avšak i z důvodů svědomí. To značí například osobní zkušenost. A to například u terapeutky autistických dětí, která se setkává s tím, že se autismus objevil právě po očkování, je jím způsobený. Rodiče se nicméně musí připravit na to, že Krajská hygienická stanice proti nim může zahájit správní řízení pro přestupek. Rodiče mohou být také pokutováni, případně jim může být upřeno přijetí dítěte do mateřské školy či dětské skupiny

Společenský zájem má přednost

Vakcíny, stejně jako jiné léky, mohou mít velmi silné nežádoucí účinky a jsou zaznamenány případy, kdy vakcinace způsobila jak trvalé poškození mozku, tak i například již zmíněné ochrnutí. „Pokud se týká nežádoucích účinků, jako každé léky, tak i očkovací látky je pochopitelně mohou mít, ačkoli jejich výskyt je minimální ve srovnání se společenským přínosem,“ zdůraznil k tématu bývalý hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Související