Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájil státu od začátku roku více než šest miliard korun v majetkových soudních sporech. Dále ÚZSVM uzavřel v letošním roce s organizačními složkami státu rekordních 986 dohod o zastupování v soudních sporech. Za stejné období v minulém roce jich ÚZSVM podepsal 435, jedná se tak o meziroční nárůst přes 126 procent. Oproti předloňsku se jedná dokonce o nárůst přes 460 procent, jelikož v roce 2014 bylo uzavřeno pouze 176 dohod.

„Ministerstvo financí vypovědělo externí právní kanceláře a spory, které neřeší vlastními silami, předává na ÚZSVM. Díky tomu šetříme daňovým poplatníkům nemalé prostředky, které můžeme použít na potřebnějších místech,“ prohlásil ministr financí Andrej Babiš. „Od začátku roku jsme státu v soudních sporech uhájili více než 6 miliard korun. Uzavřeli jsme více dohod o převzetí právních sporů než za celý rok 2015, “ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

K nejčastěji zastupovaným státním subjektům ze strany ÚZSVM patří Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, nebo Státní pozemkový úřad. Dále pak Ministerstvo vnitra, Úřad vlády, Správa státních hmotných rezerv, Kancelář veřejného ochránce práv a další.

ÚZSVM vyhrál například kauzu restitučního sporu o zaplacení peněžního plnění částky necelých 266,3 milionu korun za státem odňaté pozemky v katastrálním území Kunčice nad Ostravicí. Podobně úspěšný byl také řízení i u odvolacího soudu ve sporu se společností LUKOIL Aviation Czech, která státu zaplatila smluvní pokutu přesahující 27,5 milionu korun. Právní zástupci ÚZSVM uspěli také ve sporu se společností Casino Kartáč, která požadovala vyplacení údajně ušlého zisku 44,2 milionu korun, nebo ve sporu se solárními společnostmi, které si činily nárok na téměř 266,5 milionu korun.

Související