Dlouhodobým problémem byly společnosti, které během výkonu své profese pojišťovnictví soustředily svůj zájem pouze na uzavírání smluv, často na hranici s podvodem. Za tímto byznysem stály hlavně vysoké provize, které byly jednorázově vypláceny po uzavření investičního životního pojištění, kapitálového životního pojištění a dalších produktů. Regulace je dle ministra financí Andreje Babiše namístě.

Původně se měla novela týkat pouze životních pojištění, ve kterých se vytváří rezerva vyplácená při pojistné události, či při dožití určitého věku, ale vláda rozhodla o tom, že bude platit i pro jiné rizikové pojistky.

OVB jako sprosté slovo

Mezi společnosti, které těží z jednorázových odměn pro zprostředkovatele, patří například OVB. O německé společnosti vznikl i krátký dokument, který ukazuje některé praktiky zprostředkovatelů, které nemají nic společného s kvalitními službami, které klient očekává při uzavření pojišťovnictví. Dle vyjádření vedení společnosti se však jedná pouze o zobrazení ostudných praktik některé z větví společnosti, která nemá s firemní kulturou nic společného.

Úspěchem pro uzavírání rizikových smluv je dle již zmíněného dokumentu selekce informací, které jsou případným klientům poskytovány, i selekce informací, kterými jsou školeni začínající finanční poradci. Je nutné zdůraznit, že pozornost by při pojišťování měl podmínkám produktu věnovat hlavně klient, protože jde o jeho vlastní zájem.

Ne příliš pozitivní zkušenost s pojišťovacími společnostmi však nemusí znamenat důvod pro pomoc pouze od „nezávislých zprostředkovatelů“. I ti často mohou řídit své jednání podle produktů jednotlivých společností, za které mají nejvyšší provize, tudíž mohou být nakloněni k jedné pojišťovací společnosti.

Co na to pojišťovny?

Pojišťovny změnu oceňují, znamená totiž motivaci pro zprostředkovatele k dlouhodobé péči o klienta a ochranu jeho zájmů. Kritizovanému přepojišťování se však dle Víta Mikoláška, ředitele právního oddělení poradenské firmy Partners, nezabrání, pouze se oddálí. Pojišťovny však alespoň získají jistotu, že se jim v případě zániku pojistné smlouvy vrátí vyplacená odměna.

Je však otázkou, zdali budou novelou chráněny hlavně klienti, či pouze samy pojišťovny. Zprostředkovatelé pojišťovacích služeb budou mít podle ředitele Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Jiřího Šindeláře stále zájem na udržení smlouvy po dobu 5 let bez ohledu na to, zdali je produkt pro klienta vhodný.

Související