Hlavním důvodem vzniku nového zákona má být nedostatečná konkurenceschopnost výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Dle Bělobrádka je nutné v tomto oboru stanovit efektivní rozdělování financí a norma by pak měla zlepšit i administrativu.

„Česká republika neoplývá nerostným bohatstvím. Konkurenceschopnost naší země je do značné míry závislá na rozvoji vědy a výzkumu. Na tuto oblast dává stát ročně víc než 30 miliardkorun. Věda si proto zaslouží vlastní ministerstvo, které zavede jasná pravidla pro rozdělovánípeněz, hodnocení výzkumných organizací a určí priority ve výzkumu a vývoji,“ uvedl Bělobrádek.

Jak bude vypadat rozložení sil?

Pod nové ministerstvo by patřily Grantová agentura ČR i Technologická agentura ČR. Ty by však stále fungovaly samostatně v případě podpory výzkumníkům. Nové ministerstvo by pak připravovalo rozpočet, do jeho působnosti by připadala i mezinárodní vědecká spolupráce a měl by být vytvořen nový systém ohodnocování jednotlivých výzkumných organizací

V novém ministerstvu by mělo pracovat odhadem kolem 160 lidí a předběžný výpočet pro roční náklady na provoz ministerstva činí částku kolem 220 milionů korun. Proti tomuto vyčíslení se ohradilo ministerstvo financí. Ohradila se i Českomoravská konfederace odborových svazů i Rada vysokých škol, a to díky nezařazení vysokých škol do kompetence ministerstva i kvůli ne zcela jasné argumentace pro vznik ministerstva.

Související