Zdaňování DPH u služeb poskytovaných přeshraničně má relativně komplikovaná pravidla, k jejich zjednodušení a také k zamezení daňových podvodů se proto používá u některých služeb systém obráceného zdanění, tedy tzv. reverse charge. Systém spočívá v tom, že při mezinárodním obchodování nejsou zboží a služby zdaňovány tak, jak by bylo běžné, tedy jejich dodavatelem nebo poskytovatelem, ale naopak jejich odběratelem či příjemcem. Takový mechanismus usnadňuje odběrateli zdanit zboží nebo službu ve svém státě bez složitého uplatňování nároku na odpočet daně v jiném státě a vyhne se tak i případné nutnosti registrovat se k DPH v tomto pro něj cizím státě.

Nařízení má zabránit daňovým únikům v telekomunikacích

Česko je v rámci zemí Evropské unie hlasitým zastáncem tohoto systému a nyní český vládní kabinet schválil návrh Ministerstva financí k jeho zavedení pro vybrané telekomunikační služby, neboť v této oblasti byly zjištěny daňové úniky. Dotčené nařízení nabude účinnosti 1. října 2016.

Služby v telekomunikacích jsou poslední komoditou, u které se zavádí reverse charge nařízením vlády. Děje se tak v rámci tzv. dočasného použití režimu přenesení daňové povinnosti. U dalších komodit už bude k rozšíření systému obráceného zdanění nutný souhlas parlamentu.

„Podařilo se nám rozšířit reverse charge na všechny komodity, kde to díky vládním nařízením může náš resort ovlivnit přímo. To jen dokazuje, že v boji s daňovými podvody děláme skutečně maximum,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš. „Problém karuselových podvodů je velmi vážný, vždyť kvůli nim stát i občané ročně přicházejí o 90 miliard korun. Na to musíme reagovat opravdu rychle a důsledně. A to se nám i daří,“ dodal.

Ministerstvo financí pracuje i na rozšíření reverse charge na další komodity. Poslanecká sněmovna už nyní projednává komplexní novelu daňových zákonů a v jejím rámci má dojít k rozšíření reverse charge v rámci tzv. trvalého použití na ostatní skupiny zboží a služeb, u kterých to členským státům evropská směrnice umožňuje. Patřit sem má dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a rovněž dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu. Přenesení daňové povinnosti by se pak týkalo ale třeba i poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních a montážních prací. Navrhována je účinnost novely od počátku roku 2017.

Češi hájili reverse charge i před europoslanci

Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček systém v těchto dnech obhajoval i ve výboru ECON Evropského parlamentu. Prezentoval především jeho potenciál pro řešení celoevropského problému s podvody na DPH. „Usilujeme o zavedení mechanismu u plnění nad 10 000 euro v podobě dočasné výjimky pro Českou republiku. Náš pilotní projekt by mohl přinést důležitá data pro ostatní země o tom, že přenesení daňové povinnosti funguje a mohlo by být definitivním řešením v boji proti daňovým únikům,“ řekl poslancům z Hospodářského a měnového výboru Janeček.
Dále také zdůraznil, že obrácené zdanění nenarušuje principy fungování systému výběru DPH, pouze jej modifikuje k větší jednoduchosti a bezpečnosti. „Mechanismus reverse charge nenarušuje systém DPH jako takový, pouze se mění jeden jeho prvek, aby byl odolnější a bezpečnější,“ dodal Janeček.

Bič na karuselové podvody

Česká republika je dokonce pro plošné zavedení reverse charge. Česká exekutiva a další zástupci Česka v něm totiž vidí nejefektivnější cestu pro boj podvody spojenými s DPH. Velký objem z daňových úniků při odvodech DPH totiž představují karuselové neboli kolotočové podvody a Česko toto vnímá jako velký problém. Tyto podvody totiž bývají navázány na organizovaný zločin a jsou také způsobilé narušovat vnitřní trh.

Při karuselových podvodech organizované skupiny využívají principů přeshraničního obchodu v Unii, kdy je dodání zboží mezi státy osvobozeno od DPH. Z celého řetězce obchodníků se při takovém daňovém podvodu jeden ze subjektů - jakýsi bílý kůň - prostě ztratí. Buď přestane existovat, daňové přiznání nepodá nebo sumu daně z přidané hodnoty prostě neodvede. Pokud se danému státu nepodaří souvislosti v řetězci, kde mnohdy firem, jež se objevují a mizí coby bílí koně je velmi mnoho, nepodaří rozkrýt a prokázat podvod, dotčená země bude tratit. Čeští zástupci vidí v obráceném zdanění ten správný bič pro tyto situace. „V České republice jsme zaznamenali pokles objemu podvodů o 98 % u komodit, kde jsme reverse charge zavedli,“ zmínil přínosy obráceného zdanění Janeček před europoslanci.

Pilotní český projekt má šanci

Evropská komise se již v červnu zavázala, že do konce roku předloží návrh normy umožňující členským zemím EU zavést mechanismus přenesení daňové povinnosti. Další krok pak bude právě na Evropském parlamentu. „Je třeba rychle najít řešení a jednat,“ zdůraznil ředitel Finanční správy Janeček europoslancům.

V Evropském parlamentu dále přetrvávají dost rozdílné názory na reverse charge coby ideální a finální systém řešení podvodů s DPH. Slyšení ale také ukázalo, že pokud jde o udělení dočasné výjimky pro Česko v podobě pilotního projektu, má podporu řady europoslanců.

Související