Již od tohoto října nebudou moci rady měst a obcí operativně samy tak jako doposud povolovat akce, které mohou narušit noční klid. Přes nevoli starostů, kteří si chtěli ponechat možnost povolovat výjimky v této oblasti, nově události, jež naruší noční klid trvající od 22:00 do 6:00, budou muset radnice již delší dobu dopředu zahrnout do svých obecně závazných vyhlášek. Pokud se pořadatelům akce, jakými mohou být koncerty nebo třeba hasičské bály, nepodaří tam svou akci dostat, budou muset zajistit, aby k žádnému rušení nočního klidu prostě nedošlo.

Rodinné oslavy dále bez povolení

Svaz měst a obcí ČR ve svém vyjádření k věci v těchto dnech zrekapituloval, že existuje řada akcí, které se nedají předvídat a zároveň se jejich konání protáhne i po desáté hodině večerní. Svaz se obává, aby nedocházelo k situacím, kdy lidé, kteří se chtějí bavit i v pozdějším čase na podobných veřejných akcích, budou muset být posíláni domů. Na metodice, která má problematiku dořešit a podobným situacím zabránit v těchto dnech pracuje Ministerstvo vnitra. Ministerstvo zároveň zdůraznilo, že rodinných oslav se tato věc nikdy netýkala a tedy ani týkat nebude. Tento typ oslav a událostí se nadále nikam předem hlásit nemusí.

Zmiňovaná metodika a související vzor Ministerstva vnitra má podrobněji popsat akce, jaké bude nutné v obecně závazné vyhlášce v kontextu s výjimkami z nočního klidu uvádět. Tedy akce, které lze dopředu předvídat, i ty, jež jsou nahodilejšího rázu, tedy třeba koncerty, setkání s rodákem, který získal významné ocenění atd. Termín konání těch nahodilejších akcí by se měl podle ministerstva nově oznamovat 5 dnů dopředu oproti dřívějším 15 dnům. Dít by se tak mělo na úřední desce a internetových stránkách obce.

„Je třeba najít takové řešení, které bude v souladu s nálezem Ústavního soudu. Mezi akce dané do vyhlášky by měly patřit například národní soutěže či různá mistrovství. Zjednodušeně události „nadmístního“ charakteru. Nelze totiž předvídat, kdo vyhraje a je logické, že pokud se tak stane, lidé budou chtít slavit i po desáté hodině večer,“ uvedl k tomu předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Ministerstvo vnitra situaci při rozhodování otázek obecních kompetencí ohledně nočního klidu vycházelo ze své analýzy. Z té vyplynulo, že povolování výjimek se týkalo zhruba dvou set obcí za rok a v žádném z případů nešlo o rodinnou oslavu. O problematice jednali na poslední společné schůzce také přímo zástupci Svazu měst a obcí ČR s ministrem vnitra. Vzor obecně závazné vyhlášky je už podle ministerstva hotov, metodiku dostanou obce k připomínkám prý velmi brzy.

Související