Kvůli otevřené ekonomice či nárůstu evropské a vnitrostátní legislativy přibývá i soudních sporů jak mezi podnikateli, tak se státem. Často v nich přitom nejde o malé částky, jak dokazují i některé medializované kauzy poslední doby. Zatímco úspěšně zvládnutý spor může společnost vystřelit k dalšímu růstu, případný neúspěch může mít v některých případech i likvidační důsledky.

Manažeři jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a vymáhat své pohledávky, ovšem při zvážení všech případných rizik. U toho se bez právníka zpravidla neobejdou. Zapojení právních expertů se vyplatí zejména u sporů, které nejsou řadové, ať už výší žalované částky, nebo předmětem řízení. To platí zejména pro přeshraniční spory (zvláště arbitráže), spory z duševního vlastnictví a informačních technologií nebo v poslední době rostoucí agendu sporů se státem v oblasti daňového řízení a unijních dotací. Tyto a některé další oblasti jsou natolik složité, že se jednoznačně vyplatí nechat si ohledně poten­ciálního či již běžícího sporu poradit od právníka, který má s touto agendou široké zkušenosti, protože jsou věci, které jen ze zákona nevyčtete. Zejména u mezinárodních sporů je pak důležité, aby právní zástupce disponoval dostatečnými zkušenostmi a orientoval se v daném prostředí.

Narůstající složitost a variabilita sporové agendy přispívá ke vzniku advokátních kanceláří, které se na sporovou agendu vysloveně specializují. Jejich advokáti však přiznávají, že ani oni nedovedou zázraky v případech, kdy se na ně klient neobrátí včas. I zde platí přísloví "kdo pozdě chodí"… Nezřídka se stává, že ve sporech s finančním úřadem klient přijde, až když je celé daňové řízení − ve kterém se navíc zastupoval sám − uzavřené, a tím i možnost případné další obrany značně omezena.

Bříza & Trubač

Advokátní kancelář Bříza & Trubač patří mezi přední české advokátní kanceláře. Kancelář i její zakladatelé Petr Bříza a Ondřej Trubač jsou držiteli řady odborných ocenění a profesních úspěchů. Kancelář poskytuje právní služby v několika jazycích ve všech oblastech podnikání, se zvláštním důrazem na řešení sporů (včetně arbitráží, mediací, daňového či insolvenčního řízení), v nichž dosáhla významných vítězství doma i v zahraničí. Advokáti zastupují např. banky, průmyslové podniky, developery či poskytovatele služeb, v tradičních i moderních odvětvích. Bříza & Trubač prosazuje koncept tzv. vědomé právní firmy.

I když to může znít paradoxně, tak práce advokáta v rámci sporné agendy by měla začít ještě před zahájením sporu, a to hledáním řešení, které by klientovi pomohlo, je-li to možné, soudnímu sporu vůbec předejít či jej alespoň vyřešit smírnou cestou, a ušetřit tím nemalé prostředky za vedení sporu a eliminovat jeho rizika. Sami máme v tomto směru pozitivní zkušenosti se zapojením tzv. mediátorů, kteří v mnoha případech dovedou přivést znesvářené strany ke smírnému řešení. Pokud se to však nepodaří, tak začíná − bohužel mnohdy několikaletá − právní bitva. Mnohé specializované advokátní kanceláře jsou dnes ochotny částečně pracovat na principu success fee, kdy je (někdy i významná) část honoráře závislá na úspěchu ve věci. Pro klienta pak nemusí být okamžité výdaje spojené s vedením sporu tak vysoké, jak by se možná mohlo zdát. A zapojení odborníka se mu zvláště u větších sporů může mnohonásobně vyplatit. Vigilantibus iura skripta sunt (právo přeje bdělým) je zásada, která u sporů platí dvojnásob. Aktivním přístupem lze minimalizovat možné ztráty, ale naopak pasivitou a podceněním lze prohrát i vyhraný spor.

Autoři jsou partneři Bříza & Trubač.

Článek vyšel v časopisu Ekonom dne 1. září 2016

 

Související