Tendr na dostavbu metra na lince A vyhrálo Sdružení V.A (Dejvická-Motol), které je tvořeno společnosti Metrostav a Hochtief. Pražský dopravní podnik však nestanovil transparentně způsob hodnocení nabídek u kritéria na plán organizace výstavby. Hodnotící kritéria jsou však dle antimonopolního úřadu stěžejní částí dokumentace v souvislosti se zadáváním zakázek. Vzhledem k tomu, že takové podmínky vytvořeny nebyly a kritéria nejsou zpětně přezkoumatelná, vyměřil ÚHOS pražskému dopravnímu podniku pokutu ve výši 8,5 milionu korun. Proti této pokutě ze září minulého roku se dopravní podnik odvolal, všechny námitky však předseda ÚHOS Petr Rafaj odmítl. 

Na problém týkající se transparentnosti zakázky upozornil dříve Nejvyšší kontrolní úřad. Ten nemohl zcela prověřit využití finančních prostředků.

Chyba už na začátku

"Zadavatel neuvedl dostatečně upřesňující údaje, aby byl předem znám způsob hodnocení podle tohoto dílčího hodnoticího kritéria," vysvětluje problém Rafaj. Konkrétní informace o tom, které řešení bude zadavatel považovat za nejvhodnější, se k účastníkům soutěže nedostala. "Podle kritérií hodnocení definovaných v zadání veřejné zakázky probíhá hodnocení nabídek, jež je jednou z nejdůležitějších fází celého procesu zadávání veřejných zakázek a má bezprostřední vliv na výběr nejvhodnější nabídky," dodává.

Zamítnutí námitek je ze strany Úřadu jasným potvrzením prohřešku podniku. Ten se může pokusit odvrátit pokutu v řízení před Městským soudem v Praze.

DPP a recidiva

Není to poprvé, co je pražskému dopravnímu podniku vyměřena pokuta za stavbu metra. Za porušení zákona o veřejných zakázkách zněla pokuta ministerstva dopravy pro dopravní podnik na 4,2 miliardy korun. K dodržování zákona se dopravní podnik uvázal smluvně s Evropskou investiční bankou, která dostavbu metra linky A financovala.
Na celkovém financování metra se dle slov Jaroslava Ďuriše, tehdejšího ředitele pražského dopravního podniku, podílel podnik, hlavní město Praha, EIB, ale i sama Evropská Unie svými dotacemi.

Související