Potřeba zákonné úpravy, která bude přesněji stanovovat podmínky pro výdaje v souvislosti s volební kampaní, je nepopiratelná. Některé politické strany či hnutí těžily díky svým finančním prostředkům velké obliby u veřejnosti právě díky finančně nákladným krokům. Senát novelu vracel zpět do Poslanecké sněmovny kvůli nejasnostem v části s limity darů od třetí osoby.

Limity

Novela byla schválena poněkud účelově tak, aby zasahovala do následujících sněmovních voleb. Jedním z příkladů nejasného financování mohou stát předvolební kampaně v posledních sněmovních volbách. Jedním z problémů byla netransparentnost finančních prostředků putujících do kampaní, dále například dary od třetích osob. Řešilo se i to, zdali reklama na Vodňanské kuře, která běžela v předvolebním období s písní „Bejvávalo dobře“ a sloganem „Bude dobře – napořád“ není součástí propagace ANO a jejich „bude líp“. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání však v této situaci rozhodla o bezproblémovosti reklamy.

Zákonodárce dospěl k názoru, že je třeba přesněji stanovit pravidla pro předvolební období, hlavně tedy financování kampaní. Limity, které novela stanovuje, udávají strop pro volební kampaně v jednotlivých volbách:

  • Poslanecká sněmovna: 90 milionů korun 
  • Úřad prezidenta: 50 milionů korun 
  • Evropský parlament: 50 milionů korun 
  • Senát: 2,5 milionu na obvod 
  • Krajské zastupitelstvo: 7 milionů korun na kraj 
  • Komunální volby: bez limitu 
  • Zastupitelstvo hlavního města Prahy: bez limitu

V zákonné úpravě je dále stanoven limit 3 milionů korun ročně pro dar od třetí osoby. Tímto by se měly strany vyhnout nejasnému financování. Senát navracel novelu Poslanecké sněmovně právě kvůli tomuto ustanovení. Podle původního znění v něm totiž nebylo zřejmé, zdali se do 3 milionového limitu počítají i negativní kampaně mířené proti jednotlivým politickým stranám. Na takovou skutečnost upozornil ministr vnitra Milan Chovanec, proti kterému podnikatel Radim Jančura na svých autobusech vedl negativní kampaň.

Navýšení státních příspěvků, ale i volebních nákladů

Výše státního příspěvku za poslance, senátory a za krajské pražské zastupitele s ekonomickou krizí klesala. Nyní by měly strany za každého zákonodárce obdržet opět 900 tisíc korun místo 855 tisíc a za krajského nebo pražského zastupitele by se částka vrátila na 250 tisíc korun z dosavadních 237 tisíc korun.

Novela nadále počítá se zvýšením poplatků politických stran na náklady spojené s volbami do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu. Dosavadních 15 tisíc se změní na 19 tisíc, a to za každý kraj, ve kterém kandidují.

Kontrola volebního financování

Pro vyšší transparentnost počítá novela také se zavedením speciálních účtů pro účely voleb. Takové účty pomohou nově zřízenému úřadu, který bude mít v kompetenci právě kontrolu nad financováním kampaní, zlehčovat práci při kontrole a dodržování stanovených limitů.

Nový úřad by měl sídlit v Brně a do jeho agendy bude spadat také kontrola stranických výročních finančních správ, která je dosud v kompetenci sněmovního kontrolního výboru.

Platnost novely

Novela by měla platit od 1. 1. 2017, tudíž řídit se podle ní budou již politické strany při volbách do Poslanecké sněmovny.

Související