V aktuálním nálezu byla potvrzená povinnost zdrženlivosti a loajality, která platí pro všechny soudce. Svoboda projevu soudců tak podléhá omezením, nesmí svým jednáním ovlivnit důvěru veřejnosti, která je založena na předpokladu, že se rozhodnutí soudu odvíjí od základních demokratických principů, nestrannost a nezávislost soudu je zaručena. Takové principy se podle Ústavního soudu neslučují s hodnocením politické situace a jednotlivých kandidátů. 

Tehdy v Mnichovicích

Soudce Městského soudu v Praze Kamil Kydalka sepsal před komunálními volbami v roce 2014 hodnocení kampaně všech čtyř politických stran kandidujících v Mnichovicích. Právě tam vlastní Kydalka chatu. Tři strany získaly záporné hodnocení, u čtvrté však neshledal žádné vady. Kydalka poté umožnil, aby byl jeho upravený text roznášen po obci jako leták. Na letáku stálo i soudcovo jméno, ale zdůraznil i své zaměstnání a netajil se ani úspěchy dosaženými v rámci své profese.

Ve zpravodaji Život Mnichovic se po volbách vyjadřoval k možnostem sestavení povolební koalice, tentokrát podepsán jako Kamil Kydalka, chatař. Uvedl, že by pro město byla katastrofa, kdyby byla znovu zvolena současná starostka Petra Pecková. "Vystupoval v roli nestranného soudce, který voličům říká, kdo je ve volebním klání ten správný," zmínila v loňském rozhovoru pro Aktuálně.cz Pecková. Na postup Kydelky si nakonec stěžovala u předsedy Městského soudu v Praze Liboru Vávrovi.

Projednání jako dostatečný trest

Vávra následně podal kárnou žalobu. Jeho požadavkem bylo stanovit, zda chování soudce již nepřekročilo únosnou mez a nezneužil svým konáním veřejné funkce. "Dostupná kárná judikatura podobné zapojení soudce do předvolební kampaně neřeší," uvedl Vávra v žalobě.

Kárný senát Nejvyššího správního soudu rozhodl o vině soudce, nicméně nebyl nikterak potrestán. Již to, že byl shledán vinným a případ byl projednán, měl být dostatečný trest. Při řízení však na povrch vyplynul fakt, že zmíněný leták sám nepsal. Autorem měl být Luboš Janoud, obyvatel Mnichovic, o distribuci se pak měla postarat Janoudova manželka.

Ústavní soud

I přesto, že soudce nebyl kárným senátem potrestán, odvolal se k Ústavnímu soudu. Napadal hlavně fakt, že nedostal dostatečný prostor k vyjádření a ze své pozice také kritizoval verdikt i neodvolatelnost proti jednostupňovému kárnému řízení. "Kdybych já sám podobně odflákl svůj verdikt, nadřízený soud by mi jej rozcupoval," dodal.

V rozhovoru pro ČT uváděl, že každý má dle Ústavy právo na svobodný projev, nehledě na to, zdali je soudcem, či ne. Již zmíněná důstojnost soudcovské profese je ale podle vyjádření soudkyně Ústavního soudu Kateřiny Šimáčkové pro výkon povolání soudce zásadní, a proto je nutné v obdobných případech jednat zdrženlivě.


Celý text nálezu najdete zde

Související