Soudní dvůr EU v Lucemburku se vyslovil v tom smyslu, že obchodník, který nabízí zdarma přístup k wi-fi síti, není odpovědný za porušení autorských práv, jehož se dopustí uživatelé tohoto bezdrátového připojení. Verdiktem se nyní dle vyjádření soudu samého musí v podobných případech řídit soudy v celé Unii.

O vyjádření k předběžné otázce evropský soud požádal zemský soud v Mnichově. Ten rozhoduje o žalobě společnosti Sony proti německému obchodníkovi se světelnou a zvukovou technikou Tobiasovi Mc Faddenovi, který s cílem přitáhnout zákazníky nabízí bezplatný a nezabezpečený přístup k wi-fi. Prostřednictvím této sítě pak bylo v roce 2010 protiprávně nabídnuto k volnému stažení veřejnosti hudební dílo. Autorská práva k tomuto dílu svědčí právě společnosti Sony, která se nyní pokouší vzniklou škodu uplatnit na dotčeném prodejci.

Z rozsudku vyplývá, že se nositel autorských práv nemůže vůči poskytovatelům volné wi-fi domáhat náhrady škody na základě toho, že síť byla použita třetími osobami k porušení jeho práv. Na druhou stranu ale orgány veřejné moci mohou poskytovateli uložit, aby síť zabezpečil heslem.

Lze se ale domáhat zamezení protiprávního jednání

Soud také zdůraznil, že to neznamená, že by mohl poskytoval wi-fi dál nečinně protiprávnímu jednání třetích osob přihlížet. „Směrnice však nebrání tomu, aby se nositel práv u vnitrostátního soudního nebo správního orgánu domáhal toho, aby bylo takovému poskytovateli nařízeno ukončit veškeré porušování autorských práv, jehož se dopouští jeho zákazníci, nebo takovému porušení předcházet,“ uvedlo tiskové oddělení Soudního dvora EU.

Soud v Mnichově je nyní právním názorem soudu evropského vázán a musí spor rozhodnout v souladu s ním. Pokud jde například o české soudy, ty za období od vstupu ČR do Evropské unie stihly už SDEU položit na 50 předběžných otázek. 

Související