Mezinárodní advokátní komoru, největší světovou organizaci v oboru advokacie, povede od 1. ledna 2017 první zástupce zemí střední a východní Evropy. Šolc byl do funkce zvolen na výroční konferenci ve Washingtonu. Šolc, který působí od roku 2015 v roli viceprezidenta IBA, bude v letech 2017–2018 zastávat jednu z nejvýznamnějších advokátních pozic na světě. Převezme ji po dosavadním prezidentovi, americkém advokátovi Davidu W. Rivkinovi.

International Bar Association (IBA) je profesní organizací, která sdružuje 201 národních advokátních komor, včetně České advokátní komory, a přímo či prostřednictvím členství kanceláří více než sto tisíc individuálních členů.

„Velmi si cením důvěry, kterou mi Rada IBA svou volbou vyjádřila. Své zvolení do funkce prezidenta organizace chápu jako ocenění své více než pětadvacetileté práce pro IBA a zároveň jako potvrzení, že česká či středoevropská advokacie je vnímána jako aktivní součást globální profese,“uvedl po svém zvolení Martin Šolc.

Martin Šolc se z pozice prezidenta IBA hodlá vedle propagace myšlenky vlády práva zasadit o určité změny ve fungování organizace, například jím prosazované zvýšení dostupnosti konferencí a seminářů pro širší okruh posluchačů prostřednictvím online přístupů. IBA by podle Martina Šolce měla do budoucna rovněž zformovat pracovní skupinu se zaměřením na otázky bezpečnosti dat spravovaných advokáty a s cílem zavedení globálních standardů v tomto směru.

„Martinovi srdečně gratuluji jménem svým i jménem České advokátní komory k historickému úspěchu. Zástupce české advokacie doposud nikdy v našem oboru nezastával vyšší post. Martin v rámci svého dosavadního působení v IBA nezapomněl, odkud přišel, a myslím, že i díky němu mají čeští právníci v mezinárodním měřítku velmi dobrou pověst. Věřím, že na svém postu uspěje a zanechá za sebou nesmazatelnou pozitivní stopu,“ komentoval volbu Martin Vychopeň, předseda představenstva České advokátní komory.

Martin Šolc je dlouhodobě jedním z nejrespektovanějších advokátů v České republice, se specializací především na poradenství při fúzích a akvizicích a restrukturalizacích firem a na právo obchodních společností. V letech 2007 a 2011 získal titul Právník roku v oblasti obchodního práva a mezinárodní ratingové publikace hodnotící trh právních služeb jej označují za předního právníka pro oblast korporačního práva a fúzí a akvizic v ČR.

IBA (se sídlem v Londýně) je největší a nejvýznamnější globální organizací advokacie. Byla založena v roce 1947 skupinou 37 národních advokátních organizací. Vznikla krátce po založení Organizace spojených národů a vůdčí myšlenkou jejích zakladatelů bylo, aby se v poválečné době stala jakousi obdobou OSN pro právnická povolání. IBA ročně pořádá více než 60 konferencí; její výroční konference se pravidelně účastní více než 5000 advokátů. Letošní konferenci ve Washingtonu otevřela svým projevem prezidentka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagarde, mezi řečníky se kromě řady ministrů současné americké administrativy zařadili také expředseda Fedu Ben Bernanke, bývalý ředitel FBI Robert Mueller či někdejší ministr zahraničních věcí USA, generál ve výslužbě Colin Powell.

Zdroj: Kocián Šolc Balaštík

Související