Evropská komise zveřejnila návrh nových pravidel pro obchodování na internetu. Prodejce podle nich nesmí blokovat nebo jakkoliv omezovat přístup zákazníků z ostatních zemí ke svým internetovým stránkám. Pro Čechy to bude mimo jiné znamenat, že se dostanou mnohdy k levnějšímu zboží, které jim dosud zahraniční weby odpíraly, a budou tak porovnávat ceny s celou EU. Naopak čeští prodejci budou muset sjednotit nejen obchodní a platební podmínky, ale třeba i webové rozhraní, které nebude moci rozlišovat nebo blokovat zákazníky podle jejich IP adresy.

Základní aspekty nařízení

Nové nařízení si klade za cíl odstranit překážky pro potenciální zákazníky z jiných členských států, než je stát prodejce, běžně označované jako takzvaný geoblocking. Ten může zahrnovat například omezení přístupu na internetové stránky prodejce nebo automatické přesměrování na jinou internetovou adresu, kde je zboží poskytováno za výrazně vyšší cenu. I když může být geoblocking za určitých okolností opodstatněným opatřením reagujícím na příslušnou vnitrostátní nebo unijní úpravu, třeba kvůli rozdílné regulaci hazardu, ve většině případů se jedná o nežádoucí jev narušující fungování evropského digitálního trhu. Prodejci by tak kromě výše zmíněného nesměli ani ztěžovat přístup zákazníka například formou nadbytečné registrace nebo autentizace.

Aby nedocházelo k nepřiměřené zátěži pro prodejce, neukládá návrh nařízení povinnost dodávat zboží nebo služby v celé EU, ale pokud tak prodejce učiní, bude muset respektovat nastavená pravidla. Dle návrhu by dále mělo být zakázáno rozdílné zacházení se zákazníky při provedení elektronické platby, zejména s ohledem na zemi vydání platební karty. Bude-li platba uskutečněna v měně nebo prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, jež prodejce běžně akceptuje, nebude možné takovou platbu odmítnout. Vyloučeno by mělo být i podmínění přijetí takové platby dodatečnými ujednáními nebo za jiných obchodních podmínek.

Další postup

V případě, že bude nařízení přijato, budou se výše uvedená pravidla vztahovat na všechny prodejce, kteří nabízí své zboží nebo služby v rámci EU. Nebude pak už podstatné, zda se jedná o internetový obchod fungující na území EU, nebo mimo něj, zákaz diskriminace zákazníka bude aplikovatelný v obou případech. Naopak nařízení se nebude vztahovat na drobné prodejce nebo na ta odvětví, která doposud podléhají rozdílné regulaci na úrovni členských států. Samotné nařízení ze své působnosti výslovně vylučuje zejména služby v oblasti dopravy, audiovizuální služby, finanční služby jako bankovnictví, úvěry, pojištění a zajištění.

Z dosavadního znění navrhovaného nařízení lze očekávat, že dodržování protidiskriminačních opatření internetových obchodníků by mohla mít na starosti Česká obchodní inspekce. Mezi svěřené pravomoci by v takovém případě spadalo mimo jiné také udělování případných sankcí a poskytování asistence dotčeným spotřebitelům při řešení souvisejících sporů.

Pokud návrh nařízení projde, předpokládá se, že k nabytí jeho účinnosti by mohlo dojít v roce 2017. Ve vztahu k elektronicky poskyto­vaným službám, jako jsou webhosting nebo cloudové služby, by však došlo k odložení účinnosti až do července 2018.

Bořivoj Líbal, řídící partner, a Martin Brázdil, právník
Připraveno ve spolupráci s advokátní kanceláří PwC Legal

Související