Novela, která by stála za zřízením speciálního účtu pod ministerstvem spravedlnosti, má být prospěšná při odškodňování obětí trestních činů. V praxi by to vypadalo tak, že peníze, které stát získá během potírání trestní činnosti, tj. prodejem objektů spojených s trestní činností, budou poslány na tento speciální účet, z kterého by byly prioritně přerozdělovány obětem trestním činů.

Raději prodat, nežli udržovat

K věcem, které byly zabaveny v rámci trestního stíhání, patří i nemovitý majetek, který může být poměrně finančně náročný na údržbu, nicméně cena nemovitostí neklesá tak rychle, jako často zabavované automobily a elektronika. Takový majetek může stát v některých případech prodat, a to i přesto, že dosud nebylo rozhodnuto o vině obžalovaného.

Auto koupíte v aukci

Prodej se začal realizovat poměrně nedávno, a to u majetku, jehož cena poměrně rychle klesá, nemovitostí se tedy netýká. Prozatím byl spuštěn pilotní projekt aukcí automobilů. „Na vozidlech si chceme vyzkoušet, jestli tento systém funguje. Následně ho budeme rozšiřovat i na další drobný majetek, který je v rámci trestné činnosti zabaven," doplnil náměstek ministerstva vnitra Jiří Zmatlík. Pokud je obžalovaný soudním rozhodnutím označen za nevinného, stát mu vrátí částku za prodej věci ve státní aukci.
Mezi objekty, které by mohly být v budoucnu předmětem aukce, je již zmíněná elektronika, ale například i cenné papíry, nicméně mezi objekty, které jsou náročné na údržbu, mohou patřit například i zabavení dostihoví koni.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Věci, které u zlodějů objeví policie, jsou většinou uschovány na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Pokud je ten předmět využitelný a neprojeví zájem žádná organizační složka státu, poté tento předmět nabízíme široké veřejnosti ve výběrovém řízení,“ uvedl mluvčí Úřadu Radek Ležatka.

Zločinecký majetek zabavený minulý rok sahal k hodnotě 6,2 miliardy korun, peníze za prodej a celkové tržby z trestních činností by mohly sahat ke stamilionům, které by pak mohly uspokojit poškozené.

Související