Poskytovatelé internetového připojení by měli zbystřit. Evropský soudní dvůr totiž řešil případ, kdy došlo přes nezabezpečenou wi-fi poskytovanou zákazníkům obchodu ke sdílení určité nahrávky, a tím k porušení autorských práv. Soud sice na jednu stranu řekl, že i když uživatel veřejně dostupného internetového připojení poruší něčí autorská práva, nemůže se poškozený domáhat odpovědnosti u jeho poskytovatele. Zároveň ale dodal, že poškozený držitel autorských práv má právo obrátit se na národní soud či jiný orgán a žádat o vydání rozhodnutí, které by poskytovateli internetového připojení uložilo zabezpečit přístup k síti takovým způsobem, aby od jejího zneužití své zákazníky odradil. Takovým opatřením podle soudu může být zaheslování sítě a požadavek na identifikaci připojujících se osob. Podle soudu má poškozený právo požadovat náhradu nákladů řízení spojených s domáháním se zabezpečení sítě po jejím provozovateli. Proto lze doporučit, aby poskytovatelé veřejné wi-fi zabezpečili své sítě rovnou.

Soud dal v rozhodnutí jasně najevo, že by se internetové připojení nemělo poskytovat zcela volně a bez jakýchkoliv požadavků. Takové rozhodnutí je však bohužel krokem zpět v okamžiku, kdy Evropská komise usiluje o obecné rozšíření konektivity, a nedávno dokonce deklarovala záměr plošně rozšířit bezplatné wi-fi připojení.

Autorka je advokátkou v KPMG Legal.

Související