Smlouva, kterou vyjednal Milan Chovanec s německým ministrem Mairiérem stanovuje případy, kdy je možné v pozici českých policistů zasahovat na území Německa a naopak. Úprava začala platit již 1. října, nahrazuje dohodu o spolupráci proti organizované kriminalitě z roku 1991 a smlouvu o policejní spolupráci uzavřenou v roce 2000. Byly platné tedy již před vstupem do Evropské unie i Schengenského prostoru. Proto bylo potřeba uzavřít novou smlouvu, která bude vyhovovat potřebám volného pohybu stanoveném právě v Schengenské úmluvě.

Co smlouva upravuje? 

Díky platnosti dokumentu mohou policisté z obou států sledovat podezřelá vozidla do státu druhého, a to způsobem, jako by tak postupovali na svém území. Dosud bylo k takovému zásahu potřeba předchozího souhlasu za všech okolností, nyní však v případě ohrožení života či zdraví lidí o něj policisté žádat nemusí. Ustanovení platí i pro policejní vrtulníky.

Smlouvou je dále upravena celní správa. Obě země se zapojí do vytváření společných hlídek, spolupracovat budou i v oblasti ochrany svědků předávání osob a doprovodů nebezpečných či nadměrných nákladů.

Související