Důležitost právního dohledu nad rozhodováním a jednotlivými kroky společnosti je nesporná. Proto často vedení společnosti investuje do zřízení vlastního právního oddělení, které se stará o to, aby svým jednáním společnost neporušila zákon a udělala vše dle správného postupu. Tím se minimalizují rizika. Právní oddělení pak spolupracují s dalšími právními společnosti na případných pracích, na které nejsou specializována. 

Investice do právního oddělení se vyplácí

„Kvalitní právní pohled pomáhá nejen minimalizovat potenciální rizika, ale může pomoci nalézt i optimální podnikatelskou strategii. Proto je v nejvyspělejších zemích zpravidla zastoupení podnikových právníků ve vedení firem vyšší než v Česku,“ uvádí Bořivoj Líbal, řídící partner advokátní kanceláře PwC Legal, která společně s Unií podnikových právníků ČR průzkum zpracovala.

Z průzkumu vyplývá, že společnosti svou investici do právních služeb nepodceňují. Lze tak usoudit z faktu, že téměř třetina dotázaných společnosti investuje ročně do interních právníků přes 5 milionů korun, v 15 procentech případů se jedná o částku přesahující 10 milionů korun.

Outsourcing

Většina dotázaných právníků uvedla, že poskytuje část své práce do externí advokátní kanceláře, a to z důvodu specializace. Dále lze jako důvod uvést přenesení zodpovědnosti na externí firmu, která bývá pro případ možných rizik pojištěna. Nejedná se však o spolupráci pouze s jednou advokátní kanceláří, více než tři čtvrtiny právníků spolupracují s více než jednou externí advokátní kanceláří. To, s jakou externí advokátní kanceláří budou společnosti spolupracovat, je ve většině případech čistě na jejich uvážení, v některých případech však takovou spolupráci určuje mateřská společnost. Při výběru firmy má pak v 64 procentech respondentů hlavní slovo právní oddělení, ve 24 procentech případů externí advokátní kanceláře vybírá vedení firmy.

„Jistě si můžete vystačit s jedním právníkem na běžnou agendu. V případě fúzí či akvizic, mezinárodních smluv či složitých pracovněprávních sporů se ale jistě vyplatí najmout odborníka, který se na danou oblast přímo specializuje, pokud si jako společnost, sami nemůžete dovolit tým právníků,“ dodává Líbal.

Související