Případy, kdy rodič zřídil mobilní tarif jménem nezletilého, přestanou být díky šetření ombudsmanky a Českého telekomunikačního úřadu sporným tématem. Bylo zaznamenáno hned několik případů, kdy po neplacení tarifu zřízeného rodičem na jméno nezletilého byla dlužná částka v exekučním řízení vymáhána právě po dítěti. Takovému jednání nyní však ČTÚ učinil přítrž a zodpovědnost přebírají rodiče. 

Sjednocení praxe

Je poměrně jednoduché odvodit, že odpovědnost za nezletilé dítě přebírá rodič, nicméně praxe byla rozdílná a kancelář Šabatové zaznamenala například jeden velmi paradoxní případ. Matka v něm na svého nezletilého syna uzavřela studentský tarif a již po měsíci ho přestala platit. Po třech letech operátor navrhl ČTÚ zahájení řízení proti dlužníkovi, čemuž úřad vyhověl a poté operátor mohl podat proti chlapci exekuční návrh. Chlapec však s matkou nežil a nebyli ani v kontaktu. Dotčený se vloni obrátil na kancelář ombudsmanky s podnětem na zrušení zodpovědnosti nezletilých.

"V průběhu šetření jsme se s ČTÚ velmi rychle shodli, že za tyto závazky je zodpovědný rodič, a nikoli nezletilý. To ostatně vyplývá i z nového občanského zákoníku, kde je stanoveno, že rodič má povinnost platit za služby poskytnuté nezletilému," uvádí kancelář ombudsmanky. ČTÚ potvrdil, že nebude zahajovat řízení proti nezletilým dlužníkům.

Související