Ve výběrovém řízení na předsedu Krajského soudu v Praze navrhuje ministr spravedlnosti Robert Pelikán Lubomíra Drápala jako nejvhodnějšího kandidáta, který prokázal bohaté praktické i řídící zkušenosti.

Lubomír Drápal je významnou postavou českého soudnictví, kdy z pozice soudce vystřídal Okresní soud Praha-západ, Krajský soud v Praze, působil jako předseda senátu tehdejšího republikového nejvyššího soudu, který byl přetransformován v roce 1993 na Vrchní soud v Praze. Od roku 1996 působí jako soudce Nejvyššího soudu v Brně jako předseda senátu.

Ve své činnosti se věnuje i přednáškám na Univerzitě Karlově a nabízí semináře z oboru insolvenčního, dědického, pracovního práva. Během své praxe zpracoval a vydal také značné množství publikací včetně judikatury.

Související