Docent Ošťádal, který měl být v roce 2015 jmenován na post profesora, se proti rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o nepodepsání jmenovacího dekretu rozhodl společně s Univerzitou Karlovou bránit žalobou na nečinnost. Soud však zaujal odmítavé stanovisko. Proto se odhodlal podat žalobu na nezákonnost Zemanova rozhodnutí v dopise, který prezident zaslal ministryni školství a dle prvního rozhodnutí soudu suploval rozhodnutí. Tím se ale soud ani nezabýval. 

Žalobu podal pozdě

Žalobu na nezákonnost rozhodnutí podal dle městského soudu v Praze pozdě, proto se žalobou věcně nezabýval. „Městský soud v Praze o předmětné žalobě meritorně nerozhodoval, neboť dospěl k závěru, že nejsou pro projednání žaloby splněny podmínky řízení (...), protože žaloba byla podána opožděně,” vysvětluje soudkyně Viera Horčicová v usnesení.

Soud upozornil, že kasační stížnost je možné podat do 2 měsíců od rozhodnutí soudu. To bylo zasláno právníkovi Bělinovi již 4. července, Ošťádal žalobu podal až 26. září. V současné době se může bránit kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu.

Jmenování profesorů

Miloš Zeman nepodepsal hned několik jmenovacích dekretů profesorů, vše na základě jejich životopisů. Soudce Ošťádal narazil kvůli svým minulým vazbám na komunistickou Státní bezpečnost.
Zákon neuvádí povinnost prezidenta jmenovat navržené profesory, nicméně ho k takovému jednání zmocňuje. Do té doby, kdy se Miloš Zeman rozhodl nejmenovat Martina Putnu, bylo zvykem navržené kandidáty jmenovat.

Související