Profesor Arsène Verny působil devět let jako právní poradce Evropské komise pro otázky harmonizace práva EU a v době vstupu České republiky do EU zodpovídal za zajištění souladu právních předpisů práva českého s evropským. V takové funkci působil i na Slovensku, Maďarsku, Estonsku a Chorvatsku. Nyní se vrací do České republiky a v advokátní kanceláři se chce specializovat na oblast evropského dopravního a soutěžního práva a práva nových médií jakožto práva IT/IP. 

Držitel titulu Jean Monnet Profesor vyučoval například na univerzitě v Berlíně, Bamberku, Frankfurtu nad Odrou či v Kerkrade v Nizozemsku, ale jako rodák z Ústí nad Labem nezapře ani své kořeny a přednášel rovněž v Praze a v Plzni. Akademicky je činný i v současnosti, přednáší na Dunajské univerzitě v Kremži v Rakousku v rámci nové specializace postgraduálního studia "Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích" a je také spoluzakladatelem soukromé univerzity Robert Schuman University.

Současně s advokátní činností působí také jako finanční ředitel společnosti Deutsche Edelmetallgesellschaft a rozhodce. Kromě právních aktivit se pak profesor Verny věnuje zejména Literární nadaci pro děti a mládež Valerian Arsène Verny, kterou založil společně s manželkou na památku svého tragicky zesnulého syna.

Související