Autorské poplatky jsou položkou, se kterou musí počítat každý podnikatel, k jehož provozovně nebo pracovním prostorám patří televizor či rádio. Hudba nebo televizní vysílání vytvářejí příjemnou atmosféru, i proto může zákazník v podniku zůstat delší dobu a utratit více peněz. Hudba a sportovní přenos bývají také jedním z důvodů, proč se lidé do prostoru podniku rádi vracejí.

Existuje několik autorských svazů, kterým jsou autorské poplatky vypláceny. Mezi nejznámější patří Ochranný svaz autorský (OSA) a Dilia. Ty mají podrobné ceníky, kterými jsou poplatky určovány.

Na kolik vyjde televize, na kolik rádio?

Ceny se odvíjejí od množství přístrojů, jejich rozměrů, druhu, ale i od velikosti obce, kde sídlí provozovna podnikatele. Základní sazba OSA za provozovnu s rádiem a dvěma reproduktory v obci do 1000 obyvatel činí 208 korun, ve městě nad 80 tisíc obyvatel částka sahá ke 260 korunám za měsíc, vše bez DPH ve výši 21 procent.

Za televizor svaz v základní sazbě požaduje opět podle velikosti obce od 359 do 449 korun měsíčně. Od příštího roku však dojde ke zdražení. OSA a Dilia avizovaly zvýšení poplatků ve městě nad 80 tisíc obyvatel o 127 korun měsíčně za televizor a za rozhlasový přijímač o 93 korun měsíčně. V obcích do 1000 obyvatel je zdražení přibližně o polovinu nižší. Meziroční navýšení sazby za poplatky se tedy pohybuje kolem 30 procent.

Jak na poplatcích ušetřit

Pokud chce podnikatel na autorských poplatcích ušetřit, má několik možností. OSA poskytuje i takzvanou sníženou sazbu za rozhlasové a televizní vysílání. Ta se pohybuje přibližně o 50 ko­run níže u rozhlasových přijímačů, u televizorů je to sleva přes 100 korun měsíčně, vše znovu záleží na velikosti města, kde provozovna sídlí.

Snížené sazby lze dosáhnout tím, že provozovatel požádá před zahájením své činnosti nebo v prvních 30 dnech provozování podniku sám bez předchozího jednání s regionálním zástupcem OSA o uzavření licenční smlouvy. Slevu lze získat i v případě, že podnikatel včas, zhruba měsíc předem, požádá o prodloužení končící licenční smlouvy.

OSA poskytuje i jiné slevy. Jde například o podniky, kde je televize užívána převážně pro sportovní vysílání. Sleva se pak pohybuje v řádech desítek korun. Finanční úlevy lze získat v případech vyššího počtu provozoven, ale i při nízkém počtu dní, kdy je provozovna otevřená. Slevy ve výši 50 procent jsou vypočteny pro prostory určené zaměstnancům, dále pro zdravotní zařízení.

Firemní večírek

Pokud podnikatel pořádá firemní večírek s hudbou, je zapotřebí myslet na ochranu jejích autorů. V případě užití živé hudby je podnikatel povinen získat od OSA licenci, o kterou lze zažádat v elektronické formě, ale i poštou. "Provozovatel je povinen do deseti dnů před konáním večírku nebo podle domluvy se správcem, většinou do deseti pracovních dní od konání akce, poskytnout správci program produkce, který zahrnuje jména autorů hudby a textu, seznam skladeb, a to na základě informací od účinkujících umělců či jejich agentury," vysvětluje advokátka Irena Holcová.

V licenční smlouvě bude následně podle počtu účastníků večírku vypočteno, kolik pořadatel zaplatí. Na večírku, kde bude více než 50 a méně než 100 lidí, sahá sazba k 640 korunám. Za 1000 osob zaplatí podnikatel do 5440 korun. Podle seznamu skladeb pak autorský správce přerozdělí odměnu jednotlivým autorům.

Sazebník je podle sdělení OSA v zásadě stejný i pro reprodukovanou hudbu. "Při užívání reprodukované hudby však poskytujeme slevu 30 procent oproti sazbě za živé produkce," udává Roman Strejček, předseda představenstva OSA. U obdobných veřejných produkcí pak OSA požaduje zaslání seznamu užitých děl, a to 15 dní od konání akce.

"Pokud podnikatel nesplní některou ze svých povinností, většinou ztratí nárok na slevu vázanou na předložení seznamu," dodává advokátka Holcová.

Zákon je na straně podnikatelů

Asociace hotelů a restaurací České republiky se proti navyšování autorských poplatků ohradila. Změny neplánuje tolerovat a bude hradit nižší částky. "Co se týká ubytovacích zařízení, stanovuje autorský zákon maximální sazby, které kolektivní správci již třetím rokem překračují," zdůrazňuje Václav Stárek, prezident zmíněné asociace, a dodává, že se ve věci obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Jak ale uvádí OSA, zvýšením sazeb v následujícím roce se jen snaží zmírnit pokřivení trhu. V zahraniční se totiž za reprodukci platí více, nicméně další navyšování autorských poplatků na rok 2018 podle Strejčka OSA neplánuje.

Související