O stěžovatelích, kteří po státu požadovali zaplacení náhrady škody přesahující 12 milionů korun, rozhodne znovu Obvodní soud pro Prahu 1. Ve svém nálezu tak rozhodl Ústavní soud. Za situaci viní samotný stát, především moc zákonodárnou, která i přes předchozí apel Ústavního soudu nereagovala a zakázanou státní regulaci nájemného neodstranila. Soudy pak pochybily tím, že uznali námitku promlčení ze strany státu za platnou a neusoudili, že byla v rozporu s dobrými mravy. 

Zneužití práva na úkor účastníka

V případě požadování náhrady za škodu způsobenou státem soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček zdůraznil, že mohou nastat situace, kdy je uplatnění námitky promlčení zneužitím práva na úkor účastníka, který uplynutí zákonné promlčecí doby nezavinil. „… zánik nároku by byl pro něj nepřiměřeně tvrdým postihem,“ vysvětluje tisková mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Sjednocení judikatury

Žaloba stěžovatelů byla 31. 1. 2012 zamítnuta právě kvůli argumentu promlčení. Škoda měla vzniknout totiž za nájem od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2006. Kvůli tomu, že stát ignoroval apel Ústavního soudu, udržoval soudní systém poškozené v nejistotě toho, jak se náhrady škody domoci. Jejich snaha tedy nemůže být ovlivněna promlčecí lhůtou a je třeba o případě znovu rozhodnout.

Související