Nezaměstnaní mohou nově žádat o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 tisíc korun. Žádat o něj může člověk, který nastoupil do práce mimo místo svého bydliště nebo se už přestěhoval. Je však nutné, aby byl v evidenci uchazečů na úřadu práce déle než pět měsíců, a to půl roku před podáním žádosti.

"Další podmínkou je vzdálenost přestěhování, která musí být vzdušnou čarou delší než 50 kilometrů," upřesňuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň. Příspěvek ale nelze poskytnout v případě přestěhování se do zahraničí.

"Nejedná se o nárokovou dávku, ale o příspěvek v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, který vhodně doplňuje stávající příspěvek na dojížďku," říká generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

Jde podle ní o další cestu, jak odstranit bariéru, která snižuje šance dlouhodobě nezaměstnaných na získání práce. "Jeho poskytnutí bude vždy záležet na konkrétní situaci na lokálním trhu práce a na dohodě mezi žadatelem a úřadem práce," dodává Sadílková.

Žádosti je třeba podat na krajské pobočce úřadu práce, v jejímž územním obvodu se nacházela původní adresa žadatele a kde byl v evidenci. Zájemce pak musí ještě doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní nebo nájemní smlouvu.

Úřad může příspěvek opakovaně poskytnout stejnému žadateli jedenkrát za tři roky, a to jen tehdy, pokud odpracoval v zaměstnání, na které dostal původní podporu, minimálně dvanáct měsíců.

Od listopadu se zároveň rozšíří příspěvek na dojíždění za prací, který stát začal poskytovat od letošního dubna. Původně na něj mohli dosáhnout jen lidé z Ústeckého, Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Od července, kdy úřad práce zároveň výrazně zjednodušil podmínky pro čerpání příspěvku, k nim přibyl ještě Královéhradecký kraj.

Nyní bude příspěvek na dojíždění dostupný žadatelům z celé České republiky. Mohou o něj žádat lidé, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec a jsou v evidenci úřadu práce déle než pět měsíců. Zároveň musí mít uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou, případně na dobu určitou s více než šesti měsíci.

Příspěvek "na podporu regionální mobility" lze čerpat po dobu trvání pracovního poměru, maximálně však dvanáct měsíců. "Žádat o něj mohou i lidé, kteří o práci přišli či o ni přijdou v důsledku hromadného propouštění," dodává ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).

Žádost o příspěvek na dojíždění podalo od dubna do konce září 555 zájemců, nejvíce v Moravskoslezském (192), Olomouckém (188) a Jihomoravském (66) kraji. Podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce deset až 25 kilometrů. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, například administrativní pracovníci, asistenti, učitelé, dělníci ve výrobě, pokojské nebo pokladní.

Výše příspěvku se pohybuje od 1000 do 3500 korun měsíčně podle dojezdové vzdálenosti. Přitom minimum je deset kilometrů, přičemž na nejvyšší částku lze dosáhnout při dojíždění delším než 50 kilometrů.

"Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze tedy může použít například na zaplacení jízdného, nákup pohonných hmot, ale také na ubytování nebo třeba hlídání dětí," dodává Sadílková.

Související