Soudce okresního soudu v Teplicích Miroslav Čapek stál před kárným senátem Nejvyššího správního soudu kvůli celkovému vyznění dopisu adresovaného bývalému předsedovi soudu Romanu Dobešovi, kde si stěžoval na nerovný přístup k pochybením jednotlivých soudců soudu. Nejvyšší správní soud také rozhodoval o následcích jeho předsednictví v rozkladové komisi Českého statistického úřadu. Současný předseda okresního soudu Jan Tichý podal kárnou žalobu kvůli rezignaci Čapka z komise, ta byla údajně podána nevhodným způsobem. Čapek prý uvedl, že na něj byl vyvíjen nátlak, což dle slov Tichého nebyla pravda. 

Důstojnost soudcovské profese

Ústavní soud ve svém nálezu zdůraznil, že by se soudce neměl vyjadřovat k politické situaci, a to z důvodu důstojnosti soudcovské profese (o nálezu v případu soudce Kydalky jsme psali zde). V kárném řízení však bylo projednáváno, zdali se soudce může vyjadřovat v dopise kritizujícím kolegu soudu a adresovaném předsedovi tak, aby nepoškodil soudcovskou důstojnost.

Dle Stanislava Balíka, bývalého ústavního soudce obhájce Čapka, dopis vyjmenovával pouze fakta a k tomu byl soukromou korespondencí Čapka s Dobešem, nelze tedy vyvodit ohrožení veřejné důvěryhodnosti justice.
Působnost soudce v rozkladové komisi není dle kárného senátu slučitelná s výkonem pozice soudce, nicméně okolnosti rezignace z funkce nejsou protiústavní a společně s dopisem bylo vyjádření v rámci svobody slova v pořádku.

Rozsudek

Kárný senát dal za pravdu v určitých případech oběma stranám sporu, nicméně provinění Čapkovi nedokázal. Jakub Camrda, předseda senátu, označil výsledek sporu za remízu, ale pro Stanislava Balíka je jeho důležitost značná: "Kárný senát připustil v široké míře právo svobody projevu i ve vztahu ke kritice uvnitř justice, což je nepochybně nutné, aby v justici byla sebereflexe," uvedl.

Související