Na projev soudce se vztahují určitá pravidla. Při uplatňování svobody projevu nelze překročit hranice, kdy je stále zachována důstojnost a důvěryhodnost soudcovské profese. V minulosti se vyskytlo již pár případů, které řešil kárný senát Nejvyššího správního soudu, nebo Ústavní soud a týkaly se i projevu na internetu. Soudcovská unie tak na shromáždění v Mikulově pověřila Etický soud, aby stanovil přesné hranice, které by soudce neměl překročit. 

Etický soud

Orgán, který působí při Soudcovské unii, se může vyjadřovat jak k jednotlivým případům, tak k otázkám soudcovství obecně. Nyní by se měl vyjádřit k otázce projevu názoru na internetu a sociálních sítích, a to hlavně v reakci na případy z poslední doby.

Podle předsedkyně Unie Daniely Zemanové je tak vidět, že ne všichni soudci mají pro takové situace cit. Dle jejího názoru však není vhodné jím to vyčítat. „Jsou to i nové společenské jevy. Důležité je nepředpokládat, že všichni všechno víme, ale tou diskusí rozvíjet, popisovat ta nová nebezpečí, problémy, a tím nastavovat větší citlivost soudců vůči těmto situacím,“ vyjádřila se Zemanová.

Důstojnost soudcovské profese

V nedávné minulosti se vyskytly případy, kdy se soudci nevhodně vyjadřovali k tématům týkající se politiky. Řadí se mezi ně soudce Městského soudu v Praze Kamil Kydalka i Liberecký soudce Miloš Zbránek.


Kydalka se vyjadřoval k volbám v Mnichovicích u Prahy. Ústavní soud tehdy rozhodl, že takové jednání by mohlo ovlivnit voliče, proto by se měl zdržet obdobných vyjádření. O nálezu Ústavního soudu jsme psali zde.


Zbránek naopak publikoval na internetu satirické články, které dle kárného senátu Nejvyššího správního soudu sahaly za hranici soudcovské etiky. V článcích používal vulgarismy, sexuální a násilné narážky a za 2 z článků dostal důtku. O rozhodnutí kárného senátu jsme psali zde.

Související