Systém vzdělávání lékařů se změní. Poslanci odhlasovali novelu zákona, který se zabývá přípravou mladých lékařů v období mezi promocí a atestací. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) uvedl, že novela systém vzdělávání českých lékařů zafixuje a stabilizuje. Už nebude možné skladbu oborů snadno měnit vyhláškou.

"Je to teď pevně dáno v zákoně. Lékaři budou mít jistotu, když se zapíšou do nějakého oboru, že se nebude každou chvilku měnit," vysvětlil ministr.

Současná podoba zákona je podle řady odborníků důvodem, proč absolventi českých lékařských fakult mizí tak často do zahraničí. "Spolu s lepším odměňováním lékařů je to jedna z klíčových věcí, která má stabilizovat vzdělávání lékařů a zajistit jejich dostatečný počet v jednotlivých oborech," tvrdí ministr.

Němeček původně navrhoval výraznější redukci, ze 46 základních specializačních oborů na 33. Proti tomu ale jednotlivé obory protestovaly tak hlasitě, že jich nakonec bude jen o tři méně.

Zdaleka nejbouřlivější diskuse se v závěru projednávání vedly ohledně toho, zda se praktičtí dětští lékaři mají vzdělávat společně s nemocničními pediatry. Vláda i zdravotnický výbor chtěly samostatný obor praktické lékařství pro děti a dorost vyškrtnout. Kritici ale tvrdili, že současný systém funguje.

"Toto je zrovna příklad kroku k větší flexibilitě. Lékaři z nemocnic budou bez problému moci jít do ambulancí," vysvětlil Němeček s tím, že způsob péče o dětské pacienty se tím nijak nemění. Obory jen budou pro lékaře prostupné.

"Když se primář po třiceti letech praxe rozhodne, že té hektické práce v nemocnici už má dost a chtěl by něco stabilnějšího, může bez problému do ambulantní péče," dává příklad Němeček.

Novela podle ministra také zkrátí vzdělávání v jednotlivých oborech a umožní se vzdělávat ve dvou oborech současně. "Zákon také umožňuje to, že po absolvování takzvaného základního kmene, zhruba po třech letech, bude následovat zkouška, která lékaři umožní pracovat na lůžkovém oddělení samostatně pod dohledem primáře," uvedl Němeček.

Související