České dráhy budou podrobeny vyšetřování ze strany Evropské komise. Důvodem je snížení cen na trase Praha – Ostava po tom, kdy na trh vstoupily společnosti RegioJet a LEO Express. Takové jednání mělo pomoci hlavnímu provozovateli železniční dopravy v ČR Českým drahám bojovat s konkurencí. Komise vyšetřuje, zdali ceny nebyly nižší než náklady na dopravu, takové jednání by totiž jasně porušilo pravidla pro hospodářskou soutěž Evropské unie. Komise přiznává, že nízká cena jízdného je vhodnou úpravou pro cestující, ale může odstranit konkurenční společnosti, což již není žádoucím jevem. 

Zahájení šetření

„Hospodářská soutěž tlačí ceny dolů a zvyšuje kvalitu služeb. To v železniční osobní dopravě potřebujeme, zejména když skutečně usilujeme o snižování emisí uhlíku. Musíme podrobně prozkoumat obchodní praktiky společnosti České dráhy, abychom se ujistili, že nevytlačují konkurenty v neprospěch cestujících.“ Zdůrazňuje Margrethe Vestagerová, evropská komisařka pro hospodářskou soutěž.

 

Podle Smlouvy o fungování Evropské unie je zakázáno zneužívání dominantního postavení na trhu, které může ovlivnit obchod mezi zeměmi EU, jednáním Českých drah se bude Komise zabývat prioritně. Pro řízení samotné nejsou stanoveny žádné lhůty, proto bude záležet na mnoha faktorech, jak dlouho bude celé vyšetřování trvat.

Související