Až dvouleté povolení k pobytu by ve zrychleném řízení mohli získat cizinci, kteří chtějí v Česku investovat. Návrhem se bude zabývat vláda, která se chystá projednávat novelu zákona o pobytu cizinců.

"Žadatelé budou povinni doložit v rámci žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování podnikatelský záměr, který bude věrohodný a proveditelný," uvedl František Kotrba, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu, které pracuje na návrhu společně s ministerstvem vnitra.

Doposud museli zahraniční podnikatelé, kteří chtějí v Česku působit déle než 90 dnů, složitě žádat o dlouhodobé povolení a prokazovat zdlouhavou cestou další náležitosti, jako je potvrzení od sociální správy, že nemají žádné nedoplatky.

Vyřízení trvalo 90 dnů, lhůtu chce nyní vláda zkrátit na 30 dnů, pouze ve výjimečných případech by vyřízení pobytu trvalo až 60 dnů. Kabinet hodlá také odstranit složité dokazování podnikatelských záměrů s tím, že by cizinec dostal bez velkých průtahů povolení k pobytu až na dva roky. Zároveň s tím návrh obsahuje jednodušší vyřízení pobytu pro rodinné příslušníky podnikatele.

Návrh se zatím setkává se souhlasem oborových organizací. "Zvažovaná novela cizineckého zákona by mohla usnadnit vstup a pobyt významných investorů v České republice, což vítáme a podporujeme," uvedla mluvčí agentury CzechInvest Petra Menclová.

Kromě vlastního přísunu peněz do země může opatření snížit odtok daní do domovských zemí podnikatelů a firem. "Z České republiky jsou zahraničním majitelům společností ročně vypláceny stami­liardy korun na dividendách. Tyto prostředky jsou zpravidla opět vpuštěny do ekonomiky té země, kde majitelé sídlí. Pokud se centrem životních zájmů původně zahraničních investorů stane Česká republika, existuje šance, že větší část zisků bude reinvestována nebo utracena v Česku," sdělil Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory.

Další přínosy pro tuzemskou ekonomiku jsou podle něj zvýšení hrubého domácího produktu, růst tuzemských mezd a větší zaměstnanost. "To se zprostředkovaně projeví mimo jiné v dalším zvýšení příjmů veřejných rozpočtů z daní a pojistného," dodal Minčič.

Návrh zákona zatím přesně neříká, jak velkou částku by musel podnikatel v Česku investovat. "Složky investice by měly tvořit jednak vlastní investované peníze, kde se navrhuje částka 20 milionů korun. Počítá se ale také s vytvořením pracovních míst, kde se předpokládá alespoň 10 nových pozic," uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Ministerstva se inspirovala podobnými podmínkami v Německu či Nizozemsku. Jinou cestu, jak podpořit příliv peněz do země, zavedli před třemi lety v Maďarsku. Budapešť umožňuje získat právo pětiletého pobytu lidem, kteří si zakoupí státní dluhopis za 300 tisíc eur (8,1 milionu korun). Nabídky využili zejména movití podnikatelé z Číny, kterých touto cestou do země přijelo několik tisíc. A mnoho z nich začalo v zemi hledat také nové investiční příležitosti.

Minčič u podobných metod upozorňuje, že je třeba se vyvarovat příliš agresivního lákání investorů do země, které by přineslo nerovný přístup k nově příchozím podnikatelům a těm, kteří zde již nějakou dobu působí. "Je třeba také plošně zjednodušovat podnikání, snižovat administrativní zátěž a důležitá je i všeobecná kvalita života v České republice, kam patří vymahatelnost práva nebo životní prostředí," dodal Minčič.

Související