O další více než miliardu korun si vylepší účetnictví energetická společnost ČEZ, respektive její dceřiná firma ČEZ Prodej. Zaplatí ji státní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) za elektřinu, kterou neodebrala. Rozhodl o tom v pondělí Městský soud v Praze.

Příběh začal v prosinci 2008, kdy SŽDC uzavřela tříletou zakázku na dodávku elektřiny pro všechny dopravce na dráze. Podle tehdy platného energetického zákona totiž dopravci nemohli kupovat elektřinu přímo, ale museli ji odebírat od správce kolejí.

V polovině roku 2009 se zákon změnil a dopravci si mohli vybrat, od koho si nakoupí elektřinu. A SŽDC bylo povinno jim na to poskytnout svoji síť.

Pokles ceny o třetinu

Dopravci – především České dráhy – toho okamžitě využili a nakoupili si elektřinu rovnou od ČEZ, tedy bez prostředníka. SŽDC totiž v době, kdy cena elektřiny strmě padala, nakoupila zbytečně draze.

Zatímco v prosinci 2008 nakoupila elektřinu na tři roky dopředu v průměru za dva tisíce korun na megawatthodinu, jen o pár měsíců později byla její cena okolo 1400 korun za MWh. A dále klesala.

SŽDC proto odebralo místo nasmlouvaných 1,5 milionu MWh ročně jen zlomek - pouhých několik desítek tisíc MWh. ČEZ Prodej dal případ k soudu a ten mu již jednou dal za pravdu: Počátkem loňského roku pravomocně rozhodl, že správci železniční sítě musí zaplatit 805 milionů korun za neodebranou elektřinu za rok 2010.

SŽDC nakonec musela zaplatit o takřka polovinu víc - jen na úrocích připlatila 311 milionů korun, dalších 22 milionů ji pak stály náklady právníků obou stran.

V pondělí pak Městský soud v prvoinstančním verdiktu rozhodl, že SŽDC musí uhradit dalších 858 milionů korun za rok 2011. A k tomu 350 milionů korun na úrocích od počátku května 2011, kdy byla suma splatná. "Byla prokázána výše škody i příčinná souvislost," uvedla soudkyně Gabriela Kučerová.

Jádro pudla? Že tak zlevnila

Argument, že dopravci přestali proud odebírat prostřednictvím SŽDC kvůli novele energetického zákona, a tedy ze zásahu vyšší moci, kterou správci drah nemohli ovlivnit, označila Kučerová za zástupný. "Samozřejmě že všichni víme, že celé jádro pudla je v tom, že se elektřina tak zlevnila," uvedla s tím, že dojednané smlouvy se ale mají plnit.

"Museli jsme si tu elektřinu dopředu zajistit," uvedl právník ČEZ Prodej David Skopal z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner a spol. A uvedených 858 milionů korun je prý suma, kterou ČEZ Prodej za zmařený obchod musel sám zaplatit dodavateli, tedy své mateřské firmě.

SŽDC se snažilo výši škody zpochybnit. A argumentovalo tím, že dohoda pro narovnání mezi ČEZ a jeho dceřinou firmou není věrohodná.

"Vůbec nedoložili, že uvedenou elektřinu skutečně nakoupili pro SŽDC," argumentoval právník SŽDC Richard Gürlich, ale jeho návrhy na doplnění dokazování soudkyně Kučerová zamítla. "Bylo by to nadbytečné. Výše škody byla zjištěna dostatečným způsobem," uvedla a poukázala i na dva znalecké posudky, které jsou součástí spisu.

180 tisíc denně na úrocích

Sama SŽDC zatím nechtěla komentovat výsledek sporu ani to, zda se odvolá, aby dále nezvyšovala náklady řízení. V prakticky totožném případě za rok 2010 je totiž verdikt již pravomocný a státní firma již peníze uhradila. A v současném sporu roste dlužná suma denně o 180 tisíc korun na úrocích.

Podle mluvčí SŽDC Kateřiny Šubové bude další postup záviset na přesném zdůvodnění rozsudku. "Nelze pominout, že SŽDC jako správce státního majetku je povinna využít všech právních prostředků k jeho ochraně," podotkla nicméně.

Firma s tím, že může prohrát, již dopředu počítala a utvořila si rezervy. Na ně si pro případ neúspěchu dala 2,25 miliardy korun. Oba případy již ale nyní tyto rezervy přesahují o 50 milionů. Jen za loňský rok přitom SŽDC hospodařila se ztrátou 1,055 miliardy korun.

Související